Kan föreningen kräva retroaktiv avgift efter fel i avin?

Hej,

Jag äger en bostadsrätt där jag har bott i många år. Föreningen har nu uppmärksammat mig på att man bestämde sig för att höja avgiften för ett par år sedan med 6%, men missat att höja min avgift på betalningsavin. Nu kräver de mig på betalningen för detta retroaktivt. Jag har själv bestridit, men kommer ingenvart. Jag har ju betalat de avier jag fått. Att föreningen angett fel avgift i avierna borde väl vara något de får stå för? Vem har rätt?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

En bostadsrättsförening har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten.[1] En fordran likt en avi preskriberas efter 10 år, vilket innebär att fordran inte längre kan krävas.[2] I ditt fall har bostadsrättsföreningen aviserat felaktigt, vilket innebär att de avier som skickats ut till dig under dessa år fortfarande är giltiga fordringar att kräva in. I ert fall är det således en fråga om ett tilläggskrav på en betalning. I praxis gällande telefonräkningar har HD framhållit att en abonnent är skyldig att göra en tilläggsbetalning om felen i räkningarna lätt skulle ha upptäckts om normal uppmärksamhet iakttagits vid granskning av räkningarna.[3] Vid krav på efterbetalning bör även betraktas om gäldenären, alltså du i detta fall, varit i god tro vid tidigare betalningar.[4] Om du går vidare med tvisten kommer det göras en bedömning om du hade kännedom angående skillnaden mellan den aviserade avgiften och den verkliga avgiften, om du borde insett att avgiften varit felaktig eller om du hade fog att anse att dina betalningar har gjorts i enlighet bostadsrättsföreningens fakturering.[5] Av frågan framgår att du betalat din hyresavi i god tro, vilket man skulle kunna argumentera utifrån med förhoppning om att nå framgång med din talan.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614).

[2] 2 § preskriptionslagen (1981:130).

[3] NJA 1973 s. 315

[4] NJA 1991 s. 3

[5] NJA 1991 s. 3

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.