Kan hyresvärden vräka oss?

Hej,

Jag och min sambo har en hyresrätt centralt i stan där vi bott i många år. Nu har vi köpt ett radhus en bit utanför stan som vi flyttat till istället, men vill behålla hyresrätten som övernattningslägenhet. Nu har hyresvärden kontaktat oss och sagt att vi måste säga upp hyresavtalet då vi är skrivna på annan adress, annars kommer de att behöva vräka oss. Kan de verkligen göra så och hur ser möjligheterna ut om vi bestrider? Vi har bott i hyresrätten regelbundet och har aldrig varit sena med någon betalning. 

EZlegal svarar

Hej och tack för er fråga,

En utgångspunkt är att en hyresgäst som hyr bostad i första hand har besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärden har begränsade möjligheter att säga upp avtalet. Det finns dock ett antal punkter som fastställer fall då hyresvärden kan säga upp hyresgäster till avflyttning.[1] Det ska göras en intresseavvägning mellan å ena sidan hyresgästens behov och intresse av att få ha kvar bostaden, å andra sidan hyresvärdens intresse av att förfoga över den. Ett hyresförhållande får avslutas om det inte strider mot god sed och heller inte i övrigt är oskäligt mot hyresgästen.[2] Hyresgäster som har sitt stadigvarande boende på annan adress anses sakna behov av lägenheten varför hyresvärdens intresse av att få hyra ut till bättre behövande hyresgäster i regel anses väga tyngre. Det finns undantag, exempelvis om hyreskontraktet behövs för att kunna utföra förvärvsarbete eller dylikt, men det låter inte aktuellt i detta fall. Sammanfattningsvis låter det som att hyresvärden kommer att nå framgång med en uppsägning, även om ni bestrider. Tvisten avgörs i så fall i hyresnämnden, och ni har laglig rätt att bo kvar så länge processen pågår.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 12 kap. 46 § Jordabalk (1970:994)

[2] 12 kap. 46 § p Jordabalk (1970:994)

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.