fbpx

Kan inneboende hindra försäljningen?

Hej! Jag har en inneboende i min bostadsrätt som hyrt ett rum i snart fyra år. Nu har jag bestämt mig för att flytta. Men när jag tog upp detta med min inneboende ansåg hon sig ha rätt att bo kvar. Hon vill att det skulle vara ett krav för den som köper lägenheten att hon får ha kvar sitt rum. Kan hon kräva det? Lägenheten ligger centralt i Stockholm. Jag förstår att det är svårt att hitta en ny hyresrätt här och att hon bott här så länge. Men är det verkligen rimligt?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Inledningsvis bör nämnas att det finns olika lagar vid uthyrning av bostad. Utifrån din fråga att döma är det privatuthyrningslagen som är tillämplig. Då har din inneboende inte rätt att bo kvar i lägenheten. Privatuthyrningslagen gäller vid den första uthyrningen, när du hyr ut din egen bostad för annat än fritidsändamål och näringsverksamhet.[1] En inneboende aldrig ha rätt till besittningsskydd, alltså rätten till ett skydd för en hyresgäst att bo kvar. Hyresgästen har inte heller rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalat något annat.[2] Däremot har hyresgästen rätt till tre månaders uppsägningstid då hyresvärden säger upp ett avtal som gäller för obestämd tid. Avtalet upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.[3] Reglerna i privatuthyrningslagen går att avtala bort, så länge det inte är till nackdel för hyresgästen.[4] Detta innebär att din inneboende skulle kunna ha rätt till visst besittningsskydd om det framgår av ert avtal. Men om så inte är fallet, kan din inneboende inte kräva att få bo kvar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] Lagen om uthyrning av egen bostad (UEB)

[2] 3 § 3 st. UEB

[3] 3 § 2 st. UEB och 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB

[4] 2 § UEB och 12 kap. 1 § 5 st. JB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.