Kan jag avbryta ett uppdrag trots att kontraktet inte gått ut?

Hej,

Jag har ett företag som tar hand om träd, buskar och blommor. Vi blev anställda av ett större företag tre dagar i veckan, som ville att vi skulle ta hand om en specifik park. Nu har kraven på jobben vi ska utföra höjts betydligt trots att kontraktet inte nämner något om det. Företaget har till exempel sagt att vi måste börja vara i parken alla dagar, och att vi även behöver plocka skräp. Detta är inte med i kontraktet och när jag nämnde det fick jag till svar att det är underförstått att vi även ska plocka skräp. Kan jag avbryta kontraktet i och med att de inte följer det? Det här har gett både mig och mina anställda betydligt mycket mer att göra och vi kan inte jobba mer än vad vi blivit anställda för.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Frågan måste bedömas utifrån vad som står i avtalet. Det verkar som att det av avtalet framgår hur omfattande uppdraget ska vara samt vilka arbetsuppgifter som ska gälla för uppdraget. Kontraktet verkar tydligt stadga att det handlar om tre dagar i veckan. Att då kräva att ni ska vara i parken alla dagar i veckan är i sådana fall inte i enlighet med avtalet och inget ni behöver rätta er efter. Om det dessutom tydligt framgår att skötsel av träd, buskar och blommor ska ske talar även detta för att skräpplockning inte ingår i uppgifterna.

I sådana fall kan inte uppdragsgivaren kräva detta inom avtalets ramar. Ni skulle eventuellt kunna omförhandla villkoren för avtalet, vilket du kan föreslå för uppdragsgivaren. Om du är intresserad av att avbryta samarbetet så måste du även här ta hänsyn till vad ni avtalat sinsemellan er om detta. Om det inte framgår av avtalet när detta kan sägas upp så kan vägledning ges genom att tolka köplagen. Köplagen är inte direkt tillämplig eftersom det i ert avtal rör sig om försäljning av en tjänst och inte lös egendom, men den kan tillämpas mellan näringsidkare (om än försiktigt) även på fall där det rör sig om försäljning av en tjänst. I köplagen stadgas en rätt att häva avtalet vid avtalsbrott.[1] Detta gäller dock endast den del av avtalet som avtalsbrottet berör. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för en part och den andre parten insåg eller borde insett detta, får denne emellertid häva avtalet i sin helhet. Frågan som måste utredas vidare är i sådana fall om ett avtalsbrott har begåtts.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal.

[1] 43 § Köplagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.