Kan jag få ersättning från två försäkringsbolag?

Hej,

Jag fick en armbåge i ansiktet under en innebandymatch och har både en egen försäkring och en försäkring genom jobbet. Jag har anmält ärendet till båda försäkringsbolagen och båda har angett att de kommer ersätta mig. Min fråga är om man kan få ersättning för samma skada av båda försäkringsbolagen? Jag betalar ju premie till båda och då borde väl båda ersätta mig?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Jag förstår din fråga som att du undrar över huruvida det är möjligt att söka ersättning för en skada från två olika försäkringsbolag. Att ha dubbelförsäkring och betala till flera försäkringsbolag är fullt möjligt och tillåtet.[1] Av bestämmelsen framgår dock att försäkringstagaren är förhindrad att tillgodogöra sig mer ersättning än vad skadan är värd. I praktiken innebär detta att försäkringsbolagen träffar ekonomiska uppgörelser sinsemellan kring skadan och gemensamt bestämmer hur ersättningen ska se ut. Du bör därför meddela försäkringsbolagen om att du har en dubbelförsäkring, så att rätt belopp utgår i ersättning till dig. Bedrägeri kan anses ligga nära till hands i situation där man tar ut ersättning från flera bolag.[2]

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen

[2] 9 kap brottsbalken 

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.