Kan jag förlora vårdnaden om jag flyttar?

Hej,

Jag och min dotters pappa är separerade sedan 2 år tillbaka och vi har en dotter på 3 år. Sedan ca 6 månader tillbaka har jag informerat pappan om att jag kommer flytta ca 30 mil till en ny kommun där jag har både mitt drömjobb och min nuvarande man.

Min dotters pappa har tidigare gått med på att ha henne varannan helg. Nu har han dock ändrat sig. Jag har då erbjudit att låta honom ha henne varje helg men han går inte med på det heller. Då växelvis boende inte fungerar på grund av avståndet har jag sagt att han i sådana fall får ha vår dotter på heltid men det vill han inte heller. Han menar att jag varken kan kräva att han ”nöjer sig” med att ha vår dotter på helgerna eller att han har henne på heltid.

Min fråga är vad jag har rätt till om jag flyttar? Riskerar jag att bli av med vårdnaden om vår dotter om vi inte kommer överens? Tilläggas bör att vår dotter kommer att ha det bättre hos mig då hon skulle bo i hus med eget rum, bra förskola och barn att umgås med medan hon hos pappan skulle bo i en liten lägenhet utan eget rum och inga vänner att umgås med. Pappan jobbar även kvällar och helger.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

All reglering som rör vårdnad, boende och umgänge återfinns i Föräldrabalken. Så länge föräldrarna har gemensam vårdnad för ett barn ska beslut som rör barnets boende fattas gemensamt. Om föräldrarna inte kan enas om var och hur barnet ska bo kan man låta en domstol avgöra saken.[1] I alla beslut som fattas i domstol och som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende skall barnets bästa alltid vara den viktigaste aspekten.[2] Om två vårdnadshavare har svårt att komma överens men vill undvika en tvist i domstol finns det en möjlighet att hos kommunen ansöka om att få gå på så kallade samarbetssamtal.[3]

Om boendesituationen skall avgöras i domstol kan en flytt påverka bedömningen om vad som är bäst för barnet men endast som en av många faktorer, även faktorer som omvårdnad, trygghet och socialt nätverk kommer att vägas in i en bedömning om vilken förälder som skall vara boendeförälder alternativt ha ensam vårdnad om barnet.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 14a § Föräldrabalk (FB)
[2] 6 kap. 2a § FB
[3] 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (SoL)

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.