Kan jag framtvinga att min f.d. make säljer sin andel av huset till mig?

Hej,

Jag och min före detta make äger ett sommarhus tillsammans, jag får ingen respons av honom trots flera mailförfågan över hur vill han att vi gör, inget svar någonsin, nu har 10 år gått, han betalar ingenting såsom försäkring, servitut osv.  Ingen av oss bor där, jag besöker huset 1 gång varje sommar för att se att allt är ok, vi har haft inbrott för några år sedan, då tillkom mycket arbete och pengar för att återställa. Huset är värt ca 750.000 kr, ligger på en ö utan bilvägar. Kan jag framtvinga att han måste sälja sin andel till mig, eller hur löser man detta?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Jag kommer att utgå från att du och din före detta make delar lika på fastigheten och samäger den. Både du och din före detta äger var sin ideella andel av fastigheten, och varje förfogande eller åtgärd som rör den samägda egendomen kräver bådas samtycke.[1] Du kan alltså inte tvinga honom att sälja sin andel till dig. Du har dock möjlighet att tvinga fram en försäljning genom offentlig auktion för gemensam räkning. En offentlig auktion kan stoppas om det föreligger synnerliga skäl, vilket dock tillämpas restriktivt.[2]

En ansökan ska lämnas in till tingsrätten. Om det inte föreligger synnerliga skäl, ska de bifalla ansökan. Om du, eller din före detta, begär det, ska domstolen besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under.[3] När tingsrätten sedan beslutat om att bifalla ansökan om offentlig auktion, kommer en god man att utses. Dennes uppgift är att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen.[4] Kostnaderna som uppkommer delar ni lika på mot bakgrund av att ni äger lika delar i fastigheten.[5] Du som delägare kan buda på fastigheten om denna säljs på offentlig auktion och därigenom få ensamrätt till den.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 § Samäganderättslagen
[2] 6 § Samäganderättslagen
[3] 9 §. Samäganderättslagen
[4] 8 § Samäganderättslagen
[5] 15 § Samäganderättslagen

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.