fbpx

Jag vill ha tillbaka min katt!

Hej! Jag har haft en katt i många år som jag älskade väldigt mycket. Trots att det bara är ett husdjur har han har varit som en familjemedlem för mig. För några månader sedan blev jag inlagd på sjukhus och då ställde min granne upp som kattvakt. Min sjukhusvistelse blev lång och när jag blev utskriven upptäckte jag att hon hade sålt honom på nätet! Det hela var ett fruktansvärt missförstånd. Hon trodde inte att jag skulle kunna ta hand om katten. Eftersom hon själv inte ville bli ny ägare hade hon därför lagt ut honom för försäljning. Först vägrade hon berätta vem hon hade sålt honom till, men till slut lyckades jag få fram ett namn och adress. Jag har kontaktat köparen för att förklara att allt har varit ett missförstånd, men hon vägrar ge tillbaka min katt. Hade min granne verkligen någon rätt att sälja honom bara sådär!? Hur ska jag bära mig åt för att få hem honom igen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

I den här situationen kan du hävda att köpet skett felaktigt och försöka visa på att köparen borde ha insett att din granne saknade rätt att förfoga över katten. Man kan då föra en talan i domstol om att egendomen ska återgå. Lyckas du inte visa på att köparen haft insikt i situationen kan du istället begära att få tillbaka katten mot lösen.

Djur är i lagens mening att se som en sak och omfattas av regleringen om godtrosförvärv.[1] Ett godtrosförvärv medför att den som köpt egendom av en person som inte var ägare till eller var behörig att råda över köpeobjektet, får rätt till egendomen om köpet har skett i god tro. Att köpet gjorts i god tro innebär alltså att köparen inte misstänkt eller borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Om kriterierna för ett godtrosförvärv anses föreligga, saknar det relevans att din granne sålde katten utan din tillåtelse och köparen anses då vara den rätta ägaren.

För att avgöra huruvida köparen kan ansetts ha varit i god tro ser man till omständigheterna vid köpet.[2] I ditt fall behöver man se över om det vid köpet framgått att din granne inte är den egentliga ägaren, antingen i annonsen eller i samband med att köparen skulle hämta katten. Enligt förarbeten till lagstiftningen ska man som köpare vara särskilt försiktig vid köp där någon uppger sig sälja egendom för någon annans räkning.[3] Finns det något ägarbevis eller försäkringspapper som köparen fått kan även detta tala för att hon hade anledning att anta att katten tillhörde någon annan.

Om en domstol kommer fram till att ett godtrosförvärv skett finns ändå en möjlighet att mot lösen återfå katten som har förlorats genom godtrosförvärv. Lösenbeloppet ska motsvara köpeskillingen samt eventuella förbättringskostnader. Detta ska ske inom 6 månader från det att den ursprungliga ägaren fick reda på eller kan antas ha fått reda på att köpet gjorts.[5] Du kan även rikta rättsliga anspråk mot grannen som sålt din katt utan tillåtelse.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL)

[2] 2 § GFL

[3] Prop. 1985/86:123 s. 21

[4] 3 § GFL

[5] 5 § GFL

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.