fbpx

Kan jag kräva växelvist boende?

Hej,

Jag och mitt ex separerade för ett tag sedan och har två barn ihop som är tre och fem år gamla. Jag har föreslagit växelvist boende varannan vecka. Tyvärr är hon tydlig med att hon inte vill ha barnen boende hos sig alls. Hon skyller på att hon arbetar obekväma tider och reser mycket, vilket gör att hon inte kan binda upp sig. Det är förmodligen bara struntprat och att hon helt enkelt bara inte vill ta ansvar för sina barn. Jag klarar inte av att ha två så små barn hos mig på heltid utan någon hjälp. Hur kan jag göra om hon vägrar att dela på boendet?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om du och ditt ex har delad vårdnad om barnen, med andra ord båda är vårdnadshavare, innebär det att ni har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnens behov av omvårdnad, trygghet och god fostran.[1] Beslut i frågor som rör barnet ska som utgångspunkt fattas av båda vårdnadshavarna tillsammans.[2] Eftersom barnens boende är en fråga av stor betydelse behöver ni därför vara överens om detta. Om ni har svårt att enas kan ni som ett första steg vända er till kommunens familjerätt. De kan hjälpa er fram till en lösning och att skriva ett bindande avtal.[3] Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.[4]

Är det inte möjligt att enas med hjälp av familjerätten kan du istället lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det har införts ett krav på att föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende och umgänge, innan processen inleds, ska ha deltagit i informationssamtal [5] Domstolen kommer då i en dom besluta vem av föräldrarna som barnen ska bo tillsammans med, alternativt om de ska bo växelvist, utifrån vad som kan sägas förenligt med barnens bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen beaktar domstolen deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[6] För att barnen ska kunna bo växelvist behöver du och ditt ex dock ha en bra samarbetsförmåga och bo förhållandevis nära varandra rent geografiskt.

Utifrån de omständigheter som du beskriver skulle jag först och främst rekommendera dig att ta kontakt med socialförvaltningen i din kommun, för att kunna få hjälp och rådgivning för att finna en lösning som är den mest optimala för både er föräldrar, och framförallt barnet.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 1-2 § Föräldrabalken (FB)

[2] 6 kap. 11 och 13 § § FB

[3] 6 kap. 18 § FB

[4] 6 kap. 14 a § FB

[5]6 kap. 17 c § föräldrabalken, FB

[6] 6 kap. 2 a och 14 a § § FB

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.