Kan jag säga upp en anställd som inte bidrar?

Hej,

Jag har en fast anställd som nu inte bidrar till företaget längre. Provanställningen har gått ut och jag vet inte hur jag ska bli av med den anställde. Jag har ingen konkret anledning till varför, han känns bara trött och lite lat. Kan jag säga upp honom ändå?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

En arbetstagare omfattas vanligen av lag om anställningsskydd såvida inget undantag föreligger.[1] Anställningsavtal gäller som huvudregel tills vidare.[2] Ett sådant anställningsavtal kan sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren med en viss uppsägningstid.[3] En arbetsgivare kan dessutom avskeda (avbryta anställningen med omedelbar verkan) en arbetstagare om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. [4]

Ett avtal om provanställning kan vidare träffas och pågå i högst sex månader.[5] Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningen, måste denne lämna besked till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om inte detta görs går provanställningen över i en tillsvidareanställning.[6] I detta fall skriver du att provanställningen löpt ut, vilket innebär att den  har övergått till en tillsvidareanställning. Uppsägningen måste därför grunda sig på sakliga skäl, vilket innebär arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.[7]

Om arbetsgivaren vill säga upp på grund av personliga skäl så får sådan uppsägning inte grunda sig på förhållanden som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelse om uppsägning. Om sådan underrättelse ej lämnats gäller i stället två månader före uppsägningen. Undantag till detta är om arbetsgivaren på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om annars synnerliga skäl föreligger.[8]

I ditt fall hänvisar du till personliga förhållanden hos arbetstagaren som ska ligga till grund för uppsägning. LAS stadgar inte vad personliga förhållanden hos arbetstagaren kan utgöra specifikt, men det finns mycket praxis från Arbetsdomstolen i frågan. Generellt krävs att uppsägningen grundar sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet. Enstaka fall av misskötsamhet torde inte ligga till grund för uppsägning. Om förseelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren har visat sig klar olämplig att fortsätta arbeta kan emellertid detta vara ett undantag. Att arbetstagaren upplevs som trött och lat är emellertid inte vara skäl nog för uppsägning.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § LAS. (1982:80)

[2] 4 § LAS

[3] 4 § 2 stycket LAS

[4] 4 § 4 stycket, 18 § LAS

[5] 6 § LAS

[6] 6 § 2 stycket LAS

[7] 7 § LAS

[8] 7 § 4 stycket LAS

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.