Kan man avtala om arv?

Hej,

Min svägerskas mans pappa var för 20 år sedan gift med en kvinna som nu är avliden. Dom fick inga gemensamma barn och kvinnan har heller inga egna barn. Under deras äktenskap skrev dom ett avtal (oklart varför) om att hennes brors barn skulle få ärva av honom. Är ett sådant avtal nu verkligen giltigt? Kan han komma ur det? Dom i detta avtal har ju inget släktskap alls med honom och därför ingen lagstadgad arvsrätt.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det är i regel inte möjligt att genom avtal förfoga över sin kvarlåtenskap, sådana avtal anses inte gällande.[1] Arvlåtaren kan däremot förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente.[2] Ett testamente får dock inte inskränka bröstarvinges, det vill säga barn till den avlidnes, rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen.[3] Eftersom det framgår av frågan att din svägerskas mans pappa upprättat ett arvsavtal, och inte ett testamente, är det alltså inte gällande. För det fall din svägerskas mans pappa upprättat ett testamente hade det däremot varit giltigt, förutsatt att formkraven för testamente är uppfyllda. Ett testamente får dock inte inskränka bröstarvinges rätt till laglott. För det fall ett testamente inskränker denna rätt måste bröstarvingen för att få ut sin laglott påkalla jämkning av testamentet.[4]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 17 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB)
[2] 9 kap. 1 § ÄB
[3] 7 kap. 1 § ÄB
[4] 7 kap. 3 § ÄB

Kerstin Vogel

Jag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.