Kan man kräva att grannen städar sin trädgård?

Hej,

Vi delar tomtgräns med en villafastighet där ingenting hålls i ordning. Gräset klipps inte förrän det är en halvmeter högt och längs tomtgränsen växer ogräset utan att bekymra grannen. Vi har pratat med honom och han svarar bara att ”jag ska ta itu med det”. Min fru har problem med att hålla efter ogräset så att det inte växer in till oss. Hon sköter det helt ensam då jag sitter i rullstol och inte kan hjälpa till. Dessutom finns det tujor på den andra tomten som är 10 till 12 meter höga som orsakar oss obehag då de smutsar ner på våra fönster och stora mängder med barr samlas i vår ena takränna.

Villan hyrs ut men varken hyresvärd eller hyresgäst tycks intresserad av att hålla efter tomten. I ett i övrigt välskött område är det synd ur estetisk synpunkt att fastigheten missköts. Inte heller byggnaden hålls efter. En husvagn av det icke användbara skicket står långtidsparkerad på tomten. Vi har pratat med kommunen men de tycks inte intresserade av att agera trots att växtligheten på tomten stör trafiken. Finns det något effektivt att göra åt problemet? Alla är väl skyldiga att sköta sin fastighet på ett sätt så att den inte avviker betydligt i skick från omgivande fastigheter?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som granne kan man inte kräva att en annan fastighetsägare ska underhålla sin tomt. Det är däremot möjligt att informera till exempel länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om situationen för ett eventuellt ingripande från deras sida. Förhållanden mellan grannar är mycket begränsat reglerat i lag. Det finns dock stadgat att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen.[1] Observera att detta främst gäller då en person utför någon form av arbete på sin egendom och inte vid underlåtenhet att agera. Vidare finns även bestämmelser i plan- och bygglagen om hur en tomt ska skötas. Enligt denna lag ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer.[2] Det är tillsynsmyndigheten som i detta fall är byggnadsnämnden som kan pröva förutsättningarna för att ingripa när bestämmelser i lagen inte följs.[3] Du kan således kontakta byggnadsnämnden i aktuell kommun och berätta om omständigheterna i ert fall och göra en tillsynsanmälan. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken

[2] 8 kap. 15 § Plan- och bygglagen

[3] 11 kap. 3 och 5 §§ Plan- och bygglagen

 

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersbroger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.