Kan jag kräva att grannen flyttar sin husbil som skymmer vår sjöutsikt?

Hej,

Vår granne har haft sin husbil precis intill tomtgränsen under hela sommarsäsongen de senaste åren. Den är dels i vägen och dels skymmer den vår sjöutsikt. Vi har frågat om de kunde tänka sig att förvara den på annan plats när de inte använder den, men grannen blev då arg och hotade med att sätta upp buskar för att skymma vår sjöutsikt permanent. Kan vi kräva att han flyttar husbilen, och har han verkligen rätt att plantera buskar som skymmer vår utsikt? Den utgör ju en del av värdet på huset.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Din granne har troligtvis rätt att plantera buskar på sin tomt och placera sin husbil där under sommaren.

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken. Enligt lagen ska var och en vid nyttjandet av sin fastighet ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan vara besvärande eller störande för den andre.  Så länge grannens husbil inte korsar tomtgränsen finns sannolikt inget du kan göra åt saken, under förutsättning att den bara står där säsongsvis. Om husbilen är långtidsplacerad på tomten får den inte stå placerad närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan bygglov.[1] Det krävs inte bygglov för att plantera växter och din granne kan sannolikt inte bli ersättningsskyldig gentemot dig på grund av att hen planterar buskar på sin egen tomt. Det kan vara så att det i kommunens detaljplan finns bestämmelser om vegetation och om markytans utformning och höjdläge.[2] Om en plantering förbjuds beror det dock oftast på att det påverkar till exempel trafiksäkerhet eller solinstrålning.[3]

Det finns ingen mer specifik bestämmelse än så om vilka rättigheter du har gentemot din granne i detta fall. Det bästa hade därför varit om du och din granne hade kunnat prata med varandra och komma överens, både gällande husbilens placering och eventuell plantering av buskar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

 

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 1 och 2 §§ Plan- och byggförordningen

[2] 4 kap. 10 § Plan- och bygglagen

[3] Prop. 1985/86:1 S. 583f. och s. 298f

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.