Kan man avsätta ordföranden i bostadsrättsföreningens styrelse?

Hej,

Sedan ett år tillbaka har vi haft en ny ordförande i vår bostadsrättsförening och jag anser att han är olämplig för rollen. Han godkänner beslut som är helt absurda och vill sätta upp nya så kallade ”trivselregler” som jag vägrar att gå med på. Till exempel att vi inte får ha gäster på innergården, och har vi folk över i lägenheten får vi inte ha balkongdörr eller fönster öppna. Jag är inte ensam om att känna så här, utan jag har pratat med två grannpar som är helt eniga med mig. Vad kan vi göra för att avsätta vår ordförande?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt och inflytande över ledningen i föreningen. Beroende på hur många ni är som anser att er ordförande är olämplig för sin roll finns möjlighet att begära att dennas uppdrag ska upphöra.

När man köper en bostadsrätt blir man också medlem i bostadsrättsföreningen.[1] Som medlem i föreningen får man bland annat ett inflytande över föreningens styrning då man får rösträtt när styrelse och revisorer röstas fram. En ledamot likt ordförande kan bli avsatt i förtid om den som utsett denna anser att uppdraget ska upphöra.[2] Eftersom det är föreningsstämman som tillsatt ledamoten krävs det därmed en extra föreningsstämma för att kunna avsätta er ordförande. En extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen anser att det finns ett skäl eller om revisorn alternativt minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär att stämman sammankallas.[3] Av frågan framgår att ni i alla fall är några stycken i föreningen som är eniga om att ordförande är olämplig för sin roll. Beroende på hur många procent av röstberättigade det blir finns det således en möjlighet att skriftligt begära en extra föreningsstämma. Vid föreningsstämman kan ni sedan rösta om att styrelseledamotens, det vill säga ordförandens, uppdrag ska upphöra.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 kap. 3 § Bostadsrättslagen

[2] 7 kap. 14 § Lag om ekonomiska föreningar EFL

[3] 6 kap. 12 § EFL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.