Kan min fru verkligen kräva hälften av allt jag äger?

Hej,

Jag har en vän som precis är i början av sin skilsmässa. Dom har varit gifta i 30 år. Dom har vuxna barn och har levt åtskilda i ca 3 år. Han har en tomt som han ärvt av sin far när han gick bort, där han bor idag. Han har även ett företag som han bedrivit under många år, han har försörjt sin familj genom denna, frun har även haft en frisersalong där hon arbetat 1 dag i veckan. Han har byggt upp ett helt lantbruk och sett till så att familjen har kunnat ha det bra och fått utöva sina intressen.

När dom delade på sig för ca 3år sedan har han fått besked enligt sin fru att det är inget som hon äger, utan allt är hans. Han har under dessa åtskilda år börjat att bygga upp sin verksamhet igen med bland annat ett nytt stort garage/verkstad, som inte riktigt är klart än. Hon har aldrig velat vara med på några lån utan han har fått sälja av sina värdesaker för att kunna betala det som är beställt till bygget samt att skaffa egna lån. Nu vill hon ha hälften av allt. Dom äger även ett lantbruk på ca 4 hektar med många byggnader och maskiner. Huset kommer snart att läggas ut till försäljning.

Min fråga: Kan frun verkligen åberopa sin rätt till halva värdet av hela tomten, företaget samt alla inventarier och inbetalda pensionsbeloppet eller finns där någon klausul så han slipper eventuellt sätta sitt företag i konkurs och dela allt på hälften?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ja, hon har som utgångspunkt rätt att kräva hälften av allt han äger. Vid en bodelning till följd av äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.[1] Äktenskapsskillnad väcks genom att en ansökan om stämning görs till behörig tingsrätt.[2] Makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen.[3] Giftorättsgods är det som inte är makarnas enskilda egendom.[4] Enskild egendom kan uppstå genom ett äktenskapsförord, ett villkor i testamente eller i ett gåvobrev. Giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.[5]  Detta innebär att om hans ovan givna tillgångar inte är enskild egendom ska värdet av detta räknas med i bodelningen.

Det finns en jämkningsregel som främst är tillämplig om makarna har varit gift i mindre än 5 år och innebär att det anses vara oskäligt att makarna ska dela lika på egendomen om förmögenhetsskillnaden är stor.[6] Jämkningsregeln kan vara tillämplig på längre äktenskap om maken har haft en större förmögenhet än den andra vid äktenskapets ingående, men det ska dock mycket till för att undantaget ska bli tillämpligt med tanke på att makarna har varit gifta i 30 år. I ett rättsfall har domstolen fastslagit att det är tillämpligt om makarna en kort tid efter ingående av äktenskapet har flyttat isär men inte skilt sig, vilket det i detta fall inte rör sig om.[7]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 14 kap. 3 – 4 ÄktB
[3] 10 kap. 1 § ÄktB
[4] 7 kap. 1 § ÄktB
[5] 11 kap. 3 § ÄktB
[6] 12 kap. 1 § ÄktB
[7] Göta hovrätts dom 2017 – 12 – 13, mål nr T 3350 – 16.

Kerstin Vogel

JJag är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar jag att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.