Kan missbruk påverka min vårdnad om dottern?

Hej,

Jag har nyligen blivit pappa men är inte längre tillsammans med dotterns mamma. När vi planerade inför födseln kom vi överens om att ha gemensam vårdnad om vår dotter för att ge henne de bästa möjligheterna. Men nu har mitt ex ändrat sig och vill ha ensam vårdnad. Hon menar på för att jag tidigare haft ett drogmissbruk finns det risk att dottern kan fara illa om hon bor med mig. Jag har varit drogfri i 10 år och tycker inte att detta borde påverka min rätt till vårdnad. Vad gäller egentligen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge så är det principen om barnets bästa som är avgörande.[1] När en bedömning görs avseende vad som är bäst för er dotter så ska domstolen ta hänsyn till ett flertal omständigheter, bland annat dotterns behov av en nära och god kontakt med både dig och din före detta sambo.[2] Därtill är utgångspunkten att gemensam vårdnad i de flesta fall går i linje med vad som anses utgöra barnets bästa, om det inte finns särskilda omständigheter som talar för motsatsen exempelvis om det finns en risk för att er dotter far illa. 

Ett substansbruk, även ett tidigare sådant, blir relevant i frågan om huruvida en vårdnadshavare har förmågan att uppfylla sitt vårdnadshavaransvar. Vårdnadshavaransvaret innebär bland annat att ge er dotter trygghet och omvårdnad.[3] Utöver detta blir substansbruk även relevant i förhållande till om det kan antas föreligga en risk för att er dotter kan fara illa. Detta eftersom bestämmelsen tar sikte på exempelvis när ett barn vistas i en olämplig miljö till följd av att en förälder har en missbruksproblematik. Att du har varit drogfri i över tio år talar till din fördel i en eventuell vårdnadstvist, i synnerhet om det finns några skriftliga intyg eller liknande som visar på din drogfrihet samt att det inte i övrigt finns omständigheter som talar emot din lämplighet som vårdnadshavare. Det viktigaste är att visa att du kan tillgodose din dotters behov och därmed uppfylla ett vårdnadshavaransvar samt att påvisa att ditt tidigare missbruk inte utgör en risk för att dottern far illa i dagsläget.  

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap 2a § 1 st. Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap 2a § 2 st. FB
[3] 6 kap 1 § jämte 6 kap 2 § FB

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.