Kan mitt ex hindra att vår dotter vaccineras?

Hej,

Jag och min fru är skilda sedan ett par år och tillsammans har vi en är 11–årig flicka. Hon går i 5:an och har fått information från sin skolsköterska om vaccination mot livmoderhalscancer (HPV). Både jag och hennes mamma behöver skriva under en blankett men vi kan inte komma överens. Jag tycker att det är en självklarhet och vill skriva under blanketten, men hennes mamma vill inte det. Jag undrar nu om jag har rätt att ensam bestämma att vår flicka ska bli vaccinerad eller om hennes mamma måste ge sitt medgivande till vaccination?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Både du och din dotters mamma har, förutsatt att ni båda står som vårdnadshavare, rätt och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter.[1] För det fall barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska dessa beslut fattas gemensamt. Beslut som avser den dagliga omsorgen och mer vardagliga frågor kan fattas av en av er ensam. Detta kan handla om frågor som till exempel barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Huruvida er dotter ska vaccineras mot HPV bör dock ses som en fråga av så pass ingripande betydelse att den inte kan anses som en del av den dagliga omsorgen. Därför har du ingen möjlighet att ensam bestämma om hon ska vaccineras. Har vårdnadshavare svårt att komma överens om viktiga frågor som rör barnet, kan man vända sig till familjerätten i sin kommun och be om så kallade samarbetssamtal.[2] Om föräldrarna trots samtalen har problem att komma överens om vad de tycker är bäst för sitt barn, kan vårdnadshavarna ansöka eller avtala om att en av föräldrarna förordnas som ensam vårdnadshavare. Antingen avtalar man om det på familjerätten eller så kan det beslutas av domstol.[3]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381).

[2] 6 kap. 18 § föräldrabalken (1949:381).

[3] 6 kap. 5-6 § § föräldrabalken (1949:381).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.