Kan han hindra mig från att resa med våra barn?

Hej,

Jag vill åka på semester med mina barn på lovet, men mitt ex tillåter inte det. Han vill inte ens att vi skaffar pass till dem. Vi har delad vårdnad men barnen är folkbokförda hos mig. Kan mitt ex verkligen hindra mig från att resa med våra barn?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som jag tolkat din fråga undrar du om det är möjligt att resa med era gemensamma barn utan den andre förälderns tillåtelse. Det är möjligt att ditt ex kan hindra dig från detta. Gemensam vårdnad innebär som utgångspunkt att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter.[1] Frågan om ett barn får åka på en utlandssemester bör därför vara ett beslut som föräldrarna gemensamt fattar. Detta innebär att en förälder inte kan resa utomlands med barnet utan den andre förälderns samtycke. Men ju äldre barnet blir, desto större hänsyn ska tas till vad barnet själv vill. För att ansöka om pass krävs det att båda vårdnadshavarna skriver under en blankett. Om någon av föräldrarna vägrar finns möjlighet att vända sig till kommunen för stöd, genom exempelvis samarbetssamtal.[3] Kommer man inte överens med barnets andra vårdnadshavare kan man ansöka om att få ensam vårdnad om barnet i tingsrätten. En förälder som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i dessa frågor. Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 11 och 13 §§ Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 a § FB
[3] 6 kap. 18 § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.