Brorsan betalar inte för lånet jag tog åt honom, vad kan jag göra?

Hej,

Jag var snäll och tog ett lån i mitt namn åt min bror så han kunde köpa en bil. Han har varje månad fått fakturan och betalat den, men nu har han slutat. Lånet är ju egentligen mitt då det är jag som står på det, han är inte involverad i det. Vad kan jag göra? Vi har inte skrivit några papper.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det verkar som att du och din bror har ett muntligt avtal gällande lånet, vilket är lika bindande som ett skriftligt avtal. Kravet för att ett avtal ska föreligga är att en part accepterar en annans anbud.[1] En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Du har dock bevisbördan för att du och din bror har ingått ett muntligt avtal, och det kan föreligga bevissvårigheter gällande vad ni har reglerat sinsemellan.

Eftersom din bror är skyldig dig pengar så har du en fordran mot honom. Du kan därför kontakta Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Genom ett betalningsföreläggande kan du få hjälp från Kronofogden att fastställa skulden och driva in dina pengar. Om din bror bestrider skulden finns det en risk att målet behöver avgöras i domstol. Det är dock viktigt att notera att eftersom du står som låntagare på lånet så måste du fortfarande betala fakturorna för att inte riskera att få ett inkassokrav och eventuellt själv hamna hos Kronofogden.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § avtalslagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.