Kan ordföranden i min förening tvinga mig att måla om mitt hus?

Hej,

Jag bor på en gata med kedjehus där vi har en samfällighetsförening. Den gemensamma gatan och en garagelänga där folk parkerar är gemensam, medan var och en har ett eget fristående hus. Två gånger om året har vi städdag när vi städar på lekplatsen, röjer och umgås. Det är trevligt att träffa alla grannar, men ordföranden är jobbig. På senaste städdagen sa han till mig att mitt hus är i fel färg och att det förstör intrycket av gatan, och att jag därför måste ändra tillbaka. Jag målade om huset till grön färg istället för vit förra året. Kan han tvinga mig att ändra tillbaka till vitt så alla hus får samma färg igen?

EZlegal svarar

Hej,

En samfällighetsförenings syfte är att förvalta den gemensamma egendomen och får inte bedriva verksamhet som är främmande för föreningens syfte.[1] En delägare är skyldig att följa de regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten. [2] Ett inledande tips är därför att titta om stadgarna nämnder något om husfärg, enhetlighet eller annat som ordföranden kan basera sin begäran på. Eftersom frågan rör just ditt hus och inte de gemensamma anläggningarna är det osannolikt att ordföranden har mandat att lägga sig i. Även om det troligtvis inte finns någon befogenhet för ordföranden i din samfällighetsförening att kräva återställande av husfärgen, kan det finnas andra bekymmer. Du nämner att alla andra hus är i vit färg, och är av typen kedjehus. Det är inte ovanligt att detaljplanen i området stipulerar särskilda regler för husfärg i denna typ av område. Jag föreslår därför att du kollar upp på kommunens stadsbyggnadsenhet hur det förhåller sig med detta där du bor.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 18 § SFL

[2] 19 a § SFL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.