Kan ordföranden i vår förening bestämma storleken på min båt?

Hej,

Jag bor på en ö där grannarna har bildat en samfällighetsförening. Vi har en gemensam båtbrygga med tillhörande båtplatser. I ordningsreglerna för bryggan står det att båtar som är över 3,5 m långa inte får lägga till vid bryggan. Ordningsreglerna infördes efter att jag redan hade köpt min båt, som är 3,7 m lång. Jag har struntat i den nya regeln och lagt min båt där i alla fall. Ordföranden har då gett mig böter. Vad gäller?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) får ordningsregler ställas upp i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten.[1] Vid förvaltningen ska föreningen tillgodose medlemmars enskilda intressen i skälig omfattning.[2] Mot denna bakgrund är det intressant att se över hur ordningsreglerna tagits fram, alltså vem som har beslutat dem och i vilket sammanhang. Det är inte tillåtet för en styrelse att utfärda ordningsregler som strider mot föreningens stadgar eller ändamålet för förvaltningen. Det behöver även finnas ett legitimt syfte med regeln, i detta fall ska det finnas en rimlig förklaring till varför din båt av den storleken inte ska få lägga till vid bryggan. Föreningen har möjlig het att väcka talan i tingsrätten mot dig för att du ska förmås efterfölja föreningens ordningsregler. För att nå framgång med sin talan måste naturligtvis ordningsregeln vara korrekt tillkommen och i enlighet med stadgarna och SFL. Möjlighet för en förening att utfärda böter vid överträdelse av en ordningsregel kräver att det finns en sådan rätt inskriven i stadgarna.

Om så inte är fallet saknas rätt för föreningen att ge dig böter. Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] (1973:1150) 19 a § SFL

[2] 19 a § SFL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.