Kan pappan kräva växelvis boende när jag ammar?

Hej,

Jag om mitt ex separerade när vårt barn var nyfött. Pappan vill ha växelvis boende för barnet som nu är 3 månader gammalt. Barnet ammas och tanken är att jag ska vara föräldraledig och fortsätta amma tills barnet är 1 år, vilket pappan motsätter sig till. Vi har gått på samarbetssamtal hos kommunen, men de har svårt att hjälpa oss och tycker att det är bättre om vi går till tingsrätten. Jag anser att vårt barn är för litet för växelvis boende åtminstone under det första året, och vill helst att det ska byggas upp successivt under barnets tre första år.

Hur ser mina chanser ut för att tingsrätten ska besluta att barnet ska bo hos mig? Hinner ett sådant beslut ens tas innan vårt barn fyllt 1 år? Barnet har aldrig bott ihop med sin pappa, men de har umgänge en kort stund varje dag. Jag är orolig för hur vår oförmåga att samarbeta kommer påverka vårt barn om det blir växelvis boende. I och med att hen är så liten upplever jag att det krävs mycket samarbete för att få det att fungera. Jag har därför börjat fundera på om jag borde yrka på ett stadigvarande boende hos mig istället för växelvis boende från en viss ålder. Hur är smartast att tänka för att inte riskera att frågan ska vändas mot mig? Vi har gemensam vårdnad om barnet och jag ser helst att det förblir så.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det finns inga juridiska hinder mot att barnet bor växelvist även när nyfött. Vid beslutet om hur boendet ska se ut måste dock barnets bästa alltid iakttas. Om du och pappan till barnet inte lyckas komma överens genom kommunens samarbetssamtal så kan istället någon av er stämma den andra vid tingsrätten. På så sätt kommer domstolen genom en dom besluta hur boendet ska se ut för barnet.[1] Vid en sådan tvist kan det vara bra med ett juridiskt ombud. Rätten kommer göra en helhetsbedömning för att se vad som är det bästa för barnet i det enskilda fallet. För att rätten ska besluta om växelvist boende är det viktigt att det finns ett tillräckligt gott samarbete mellan föräldrarna som inte går ut över barnet.

Tidigare har forskning inte rekommenderat att barn under 3 år ska bo växelvist då så pass små barn ansågs behöva en stadig trygg punkt. Senare forskning har däremot visat att även yngre barn kan bo växelvist och må bra av det. Då ställs det dock relativt höga krav på föräldrarna och deras samarbetsförmåga. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Det innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Så länge du ammar finns det en praktisk svårighet i att ha växelvist boende, som också kan användas som argument.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att även om barnet skulle bo hos dig på heltid så har barnet fortfarande rätt till umgänge med sin pappa.[2] Det finns ingenting som hindrar dig från att yrka att barnet ska bo stadigvarande hos dig eller att börja med det för att sedan genom ett upptrappningsschema låta det gå över till växelvist boende när barnet blivit lite större. Så länge du inte tror att det är någon fara för barnet med växelvist boende kan det visa på samarbetsvilja från din sida. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att bara för att ni kommer överens om någonting nu, eller att domstolen beslutar i frågan, så behöver det inte gälla fram tills att barnet fyller 18 år. Ni kan komma överens om ett nytt avtal, eller stämma in till domstolen på nytt om omständigheterna ändras.

Det är svårt att uttala sig om hur lång tid en tvist skulle ta om du bestämmer dig för att stämma in hos tingsrätten, men vanligtvis brukar ett vårdnadsmål ta från 6 månader till 1 år.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 14 a § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 15 § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.