Kan säljaren av motorcykeln ångra sig när jag redan betalat?

Hej,

Jag har nyligen köpt en motorcykel av en privatperson online. Vi skrev på ett digitalt avtal med e-signering och hade kommit överens om att han skulle leverera motorcykeln direkt efter att jag skrivit på och betalat. Nu har det gått ett par dagar och han har ångrat sig! Han vill inte längre sälja motorcykeln och säger att han ska ge mig pengarna tillbaka. Jag vill inte ha pengarna tillbaka, jag vill ha motorcykeln då det är en speciell modell som är svår att hitta. Dessutom anser jag har rätt till den eftersom köpet redan är genomfört. Har han rätt att ångra sig eller kan jag kräva att få motorcykeln?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Din fråga handlar om konsumenträtt och vid avtal gäller i regel att när ett anbud blivit accepterat är avtalet bindande.[1] Om du signerat ett avtal har du och säljaren såldes ett skriftligt avtal om köpet, och huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas. Om ni inte avtalat om en ångerfrist för säljaren finns det goda möjligheter för dig att genom köplagen kräva att få motorcykeln du betalt för. Av vad som framgår skulle säljaren leverera motorcykeln direkt efter köpet. Avlämnas inte varan, och detta inte beror på köparen, får köparen kräva fullgörelse.[2] Fullgörelse innebär att köpet fullbordas. Det finns dock undantag om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om försäljningen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet.[3] Av vad som framgår av frågan verkar det inte föreligga några sådana omständigheter, utan säljaren har enbart ångrat sig. Du borde således utifrån såväl kontraktsrättsliga principer som köplagen kunna kräva fullgörelse av köpet av motorcykeln.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

[2] 22 § köplagen (1990:931).

[3] 23 § köplagen (1990:931).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.