fbpx

Kan särkullbarn avstå laglotten?

Hej! Jag är gift och har två barn i mitt nuvarande äktenskap och ett särkullbarn. Hur fördelar man arvet om jag avlider före min fru, och särkullbarnet avstår sin laglott tills det att min fru dör? Räkna exempelvis med att jag och min fru har sex miljoner i giftorättsgods och ingen enskild egendom.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

När ett särkullbarn avstår sitt arv till fördel för den efterlevande maken så innebär det att den har rätt att få ut sin kvotdel av arvet när den efterlevande maken dör. Innan arvet fördelas görs en bodelning då äktenskapet upplöses vid dödsfall.[1] Mer om reglerna kring bodelning hittar du här. Den del som efter bodelning tillfaller den avlidna maken är det som ska delas upp mellan dennes barn. När ett par är gifta är huvudregeln att de gemensamma barnen ärver först efter att den efterlevande maken avlider, men att ett särkullbarn ska få ut sitt arv direkt.[2] Om särkullbarnet vill, kan det avstå sin del av arvet till fördel för den efterlevande maken och får då ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider.[3] När särkullbarnet avstår sin rätt till arv till fördel för den efterlevande maken, ska särkullbarnet få ut den kvotdel som motsvarade den andel den skulle ha fått ut då dennes förälder avled.[4]

För att ge ett enkelt exempel kan det se ut så här: Efter bodelningen har du tre miljoner och din fru tre miljoner. Dina tre miljoner ska delas på tre mellan dina tre barn vilket innebär en miljon vardera. Då särkullbarnet avstår sin del av arvet och de gemensamma barnens del går till deras mamma går samtliga tre miljoner till din fru som totalt efter bodelningen och fördelningen av arvet erhåller sex miljoner. Av de sex miljonerna utgör särkullbarnets del (en miljon) en sjättedel vilket innebär att när den efterlevande maken avlider ska särkullbarnet få ut en sjättedel av dennes kvarlåtenskap. Det går även att reglera hur arvet ska fördelas i ett testamente men särkullbarnet har dock alltid rätt att kräva ut sin laglott direkt.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230).

[2] 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637).

[3] 3 kap. 9 § ärvdabalken (1958:637).

[4] 3 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637).

[5] 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken (1958:637).

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Kerstin Vogel

Kerstin Vogel är delägare på EZlegal och har lång erfarenhet av branschen. Vi vet att juridiska dilemman kan vara svåra att ta sig igenom på egen hand. Har du frågor som liknar den här eller behöver juridisk hjälp? Då rekommenderar vi att du bokar en konsultation. Vårt mål är att ge dig ett personligt bemötande, stort engagemang och tydlig vägledning.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.