Kan svärföräldrarna kräva tillbaka pengarna för handpenningen?

Hej,

Jag står mitt i en skilsmässa och har fått problem med mina svärföräldrar som vill kräva tillbaka pengar från mig. De hävdar nämligen att de lånat ut 150.000 kr till handpenningen av det gemensamma hus som jag och mitt ex äger hälften var av. Min uppfattning har alltid varit att pengarna till handpenningen var en gåva. Vi har inte skrivit på något lån och nu vill de alltså kräva mig på hälften av summan. Vi har ägt huset sedan 2019 och har under den tiden inte gjort några betalningar från våra gemensamma konto så vitt jag kan se. Kan de begära dessa pengar av mig?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

För att kräva pengar av någon måste det finnas en rättslig grund, exempelvis att en domstol har bestämt det. Om det föreligger en rättslig grund, har dina svärföräldrar en fordran mot dig. Det innebär att du har en betalningsförpliktelse. Men en rättslig skyldighet att betala kan också följa av ett avtal. Det finns inga formkrav för att ingå ett avtal, vilket innebär att det inte ställs några krav på att det ska bevittnas, skrivas ned eller liknande. Skriftliga avtal är därför alltid att föredra, men ett muntligt avtal är lika bindande. Problemet med muntliga avtal är förstås att kan det bli svårt att bevisa vad som är avtalat om en tvist uppstår.

Om det inte finns varken ett skriftligt eller muntligt avtal där ni har kommit överens om att du ska betala tillbaka summan, har du ingen betalningsskyldighet. Men eftersom ni inte är överens om händelseförloppet måste frågan avgöras utifrån bevisregler. Den som påstår att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för sitt påstående, i det här fallet dina svärföräldrar. De kan välja att väcka en talan i domstol för att få betalningsskyldigheten prövad och måste då kunna bevisa sitt påstående om att du är skyldig att betala. Domstolen kommer då att pröva om det föreligger ett avtal mellan er och vad avtalet i sådant fall innehåller. 

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.