fbpx

Vem har tillgång till aktieägaravtalet?

Hej! Idag är vi 17 delägare i ett aktiebolag och vår affärsplan är att skapa digitala lösningar och bokningssystem för småföretagare. I vårt aktieägaravtal har vi bestämt bland annat ansvarsfördelningen oss emellan, och vilka respektive arbetsuppgifter vi har i bolaget. Vi har en konkurrent som menar att de har rätt att få tillgång till vårt aktieägaravtal, eftersom det är ett lika viktigt dokument som bolagsordningen. De hävdar att även ett aktieägaravtal därav ska vara offentligt. Har de rätt i det påståendet?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

Bolagsordningen, om vilken det finns bestämmelser i Aktiebolagslagen [1] är ett krav för bildandet av ett aktiebolag. En kopia av bolagsordningen ska lämnas in till Bolagsverket [2], och efter registreringen är bolagsordningen ett offentligt dokument som allmänheten kan få tillgång till. Aktieägaravtalet är ett internt avtal, vilket inte ska skickas in till Bolagsverket.[3] Aktieägarna kan göra olika förbehåll i aktieägaravtalet. Det finns dock tre förbehåll som inte endast kan framgå i aktieägaravtalet, utan även ska finnas med i bolagsordningen om det är så att man vill göra dessa förbehåll. Det gäller samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Detta på grund av att en potentiell köpare ska kunna få del av de villkor som gäller för att förvärva aktier i det aktuella bolaget.

Samtyckesförbehållet innebär att man i bolagsordningen tar in ett förbehåll om att bolaget måste ge samtycke innan en eller flera aktier överlåts.[4] Förköpsförbehållet innebär att en aktie först ska erbjudas en aktieägare eller någon annan, innan den erbjuds en ny ägare.[5] En klausul om hembudsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan har rätt att återfå en aktie som har överlåtits till en ny ägare.[6]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

[1] 3 kap. Aktiebolagslag (2005:551)

[2] 2 kap. 10 och 24 §§ Aktiebolagslag (2005:551)

[3] Bolagsverket, Anlita hjälp för företag och föreningar

[4] 4 kap. 8 § Aktiebolagslag (2005:551)

[5] 4 kap. 18 § Aktiebolagslag (2005:551)

[6] 4 kap. 27 § Aktiebolagslag (2005:551)

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig. 

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.