Kan vi ha gemensam vårdnad trots att jag bor i Norge?

Hej,

Jag är norsk medborgare och har ett barn boende hos sin mamma i Sverige. Vi har nu separerat (vi var inte gifta men sambos i Norge när barnet föddes). Mamman har de sista tre åren bott i Sverige med vårt barn och har haft ensam vårdnad. Jag har pendlat till Sverige under tiden. Nu ska jag köpa en fastighet nära mitt ex och barnet. Jag önskar gemensam vårdnad och har följande frågor:

– Måste jag vara folkbokförd i Sverige för att få gemensam vårdnad?
– Kan mamman neka gemensam vårdnad?
– Om mamman nekar till gemensam vårdnad, hur stor är risken att jag som pappa förlorar i rätten?

Vi har båda fast jobb och ingen av oss har någon kriminell bakgrund. Men jag anser att mamman prioriterar sina egna behov före barnets.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ni föräldrar kan genom avtal göra ändringar i frågor som rör vårdnaden om ert barn. Ett avtal gäller om det godkänts av socialnämnden.[1] Det finns ingen gräns på hur långt ifrån varandra föräldrarna ska bo för att man ska få ha gemensam vårdnad och inte heller något krav på att man ska vara folkbokförd i Sverige. Om ni båda är lämpliga som vårdnadshavare och om ni har möjlighet att samarbeta är det alltså möjligt att du kan få gemensam vårdnad. Det är möjligt att barnets mamma inte vill avtala om att vårdnaden ska bli gemensam. I sådant fall kan det bli upp till domstolen att avgöra om det bästa för barnet är att ni har gemensam vårdnad eller om någon av er ska ha ensam vårdnad.[2] Det går inte att svara på hur stor risken är att du förlorar i rätten. Omständigheterna i just er situation måste beaktas och domstolen kommer att bedöma utefter vad som anses vara bäst för ert barn.[3] Vid bedömningen ska hänsyn ska tas till bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, föräldrarnas samarbetsförmåga och om det finns risk för att barnet far illa hos någon.

Med vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 6 kap. 6 § Föräldrabalk (FB)
[2] 6 kap. 5 § FB
[3] 6 kap. 2 a § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.