Kan vi lämna samfälligheten?

Hej,

Jag har nyligen ärvt en fritidsfastighet tillsammans med mina två bröder. Fritidsfastigheten har del i en samfällighet med en gemensam anläggning/mark, en allmänning med grillplats och en bastu. Vi har egen bastu och grillplats vi använder aldrig de gemensamma anläggningarna. Ändå kräver nu samfälligheten att vi ska vara med och betala för att rusta upp dem för flera hundra tusen. Vi vill gå ur samfälligheten och slippa betala. Hur gör vi då? 

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Vad jag kan utläsa från din beskrivning så hör samfälligheten ihop med fastigheten. Samfälligheten följer därmed äganderätten till fastigheten, och kan inte överlåtas separat. Ni kan alltså tyvärr inte gå ur samfälligheten utan att samtidigt göra er av med fastigheten.  Det framgår inte om förvaltningen av allmänningen, grillplatsen och bastun sker genom delägarförvaltning eller en förening. Om det är en delägarförvaltning krävs alltid samtycke från samtliga för att få igenom beslut. Då kan ni motsätta er förslaget. Om det däremot är en samfällighetsförening ni har så räcker det med att en majoritet av delägarna vill få igenom visst förslag. Av denna anledning kan ett sätt att sätta stopp för åtgärder vara att övertyga grannarna. Beroende på hur stora värden det rör sig om kan det finnas krav på att en underhålls- och förnyelseplan upprättats. Ett tips är att be om en sådan samt att granska föreningens stadgar för att avgöra om åtgärden faller inom ramen.  Om det är tydligt att åtgärden som beslutet innefattar inte i tillräcklig grad beaktar era intressen, eller på annat sätt strider mot stadgar eller lag, kan beslutet klandras i mark- och miljödomstolen.[1]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 15 § SFL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.