Konsulten utför inte sitt jobb ordentligt. Vad kan jag göra?

Hej,

För några månader sen anställde jag en konsult via ett konsultföretag. Nu har det gått ett par månader och han utför inte jobbet som han bör. Kan jag sparka honom eller avbryta hans kontrakt? Hur fungerar det?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

En konsult är inte arbetstagare enligt LAS (lagen om anställningsskydd) och omfattas därmed inte av anställningsskyddet. Det finns inte heller någon specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. När en konsult anlitas upprättas vanligen ett konsultavtal där förväntat arbetsresultat vanligen föreskrivs. I ditt fall har du anställt konsulten via ett konsultföretag vilka du förmodligen ingått ett avtal med eftersom du skriver att ni har ett kontrakt. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Ett beställt uppdrag kan således inte ångras hur som helst. Om det i kontraktet står hur arbetet ska utföras eller vad förväntat arbetsresultat är ska detta följas efter vad som är avtalat. Om detta inte följs finns det eventuellt bestämmelser i avtalet som säger vad som händer vid avtalsbrott.

För de fall något inte är avtalat kan köplagens bestämmelser bli vägledande. Det går att säga upp ett avtal i förtid genom uppsägning om konsulten skulle begå ett väsentligt avtalsbrott. Parternas prestationer ska i sådant fall så långt som möjligt återgå.[1] Sammanfattningsvis får avtalets bestämmelser styra så långt det är möjligt. Om ett väsentligt avtalsbrott kan anses föreligga så har du rätt att säga upp avtalet med konsulten.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 25 och 39 §§ KöpL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.