fbpx

Köra i tjänst utan körkort?

Hej! Rollen jag har blivit erbjuden inom hemtjänsten kräver körkort. Jag har inte fått mitt körkort än, men jag håller på att ta det och jag kan tekniskt sätt köra bil. Jag är i desperat behov av ett jobb för att kunna försörja min dotter och därför kan jag inte tacka nej till detta jobbet. Den som intervjuade mig har inte frågat om jag har körkort eller bett om att få se det. Jag vet att det är olagligt att köra utan körkort. Men jag undrar om det bara är jag som råkar illa ut om polisen skulle stanna mig? Har inte arbetsplatsen en skyldighet att kontrollera att sina anställda har körkort?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Inledningsvis ska konstateras att det är svårt att ta ställning till aktuell fråga utan att ta del av anställningsavtal, eventuellt kollektivavtal samt omständigheterna vid din rekrytering. Generellt kan det sägas att i egenskap av arbetstagare har du en upplysningsplikt och lojalitetsplikt i förhållande till din arbetsgivare. Detta regleras inte i lag utan framgår av allmänna principer. Numera är principerna även stadgade  i många anställningsavtal. En följd av att du som arbetstagaren inte meddelar förhållande som är av betydelse för anställning kan bli att det anses föreligga sakliga skäl för uppsägning alternativt avskedande.[1]

Arbetssökande har normalt inte en upplysningsplikt avseende vandel, såsom tidigare kriminalitet och tidigare drogmissbruk, som inte har någon direkt inverkan på möjligheterna att utföra de aktuella arbetsuppgifterna. Sådant får istället anses åligga arbetsgivaren att utreda.[2] Det sagda gäller dock inte upplysningar om vandel som innefattar omständigheter som har sådan betydelse för anställningsavtalet att dessa skulle ha utgjort åtminstone saklig grund för uppsägning.[3] Av din fråga framgår att körkort är ett krav för anställningen, varför den omständighet att du saknat körkort får anses vara ett förhållande som är av betydelse för din arbetsgivare. Att inte berätta om omständigheten att du saknar körkort kan således betraktas som att du inte har fullföljt din upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren och skulle kunna innebära grund för uppsägning, alternativt avskedande. Vad som är av betydelse är hur viktigt körkortsinnehavet är för arbetsgivaren och i vilken utsträckning du kan förväntas ha förstått detta. Framgår exempelvis av anställningsavtalet att du ska körkort, är det svårt att hävda att du inte skulle känt till detta.

Det ska även framhållas att arbetsgivaren kan göra gällande att du i tjänsten begår en brottslig handling (olovlig körning). Skulle polisen stoppa dig riskerar du att ställas inför rätta för brottet olovlig körning.[4] Är brottet att betrakta som grovt kan du få upp till 6 månaders fängelse.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 § LAS, 18 § LAS

[2] 2000 nr 81 Arbetsdomstolen

[3] 1979 nr 143 AD

[4] 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.