Kunden är inte nöjd med golvslipningen, ar de rätt att bestrida fakturan?

Hej,

Jag slipade ett parkettgolv åt en privatperson, som nu har återkommit med en reklamation. Kunden menar att det inte blev snyggt och att det ser ojämnt ut. Jag har jobbat med det här länge och vet att jag utfört arbetet korrekt. De kräver ett stort prisavdrag, alternativt att jag ska slipa om hela golvet. Kan de verkligen kräva det när det inte finns några konkreta fel?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Då det gäller köp av tjänst mellan näringsidkare och konsument är det konsumenttjänstlagen som är tillämplig.[1] Av frågan framgår att kunden är av uppfattning att det föreligger ett fel i tjänsten du tillhandahållit, eftersom de tycker att slipningen av golvet inte blev bra och ser ojämn ut. Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från hur det ska se ut när tjänsten är utförd på ett fackmässigt sätt eller annars avviker från vad som får anses avtalat.[2]

Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten då uppdraget avslutades.[3] Det är konsumenten som ska bevisa att det föreligger ett fel. Om du har utfört tjänsten fackmässigt och tjänsten stämmer överens med vad ni avtalat föreligger det inte ett fel.

Om en konsument vill åberopa att en tjänst är felaktig ska denne inom skälig tid efter att ha upptäckt eller borde ha upptäckt felet underrätta näringsidkaren om detta, det vill säga göra en reklamation. En reklamation som skett inom två månader efter att konsumenten upptäckt felet anses alltid ha skett i rätt tid.[4] I din fråga framgår det att konsumenten har återkommit med en reklamation, så jag förutsätter att detta har skett inom skälig tid.

Om en tjänst är felaktig får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet.[5] Enligt konsumenttjänstlagen får en konsument kräva att en näringsidkare avhjälper ett fel om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. I den här situationen skulle ett avhjälpande vara att du slipar golvet igen. Avhjälpandet ska ske inom en skälig tid från att konsumenten gett dig möjlighet till det och utan kostnad för konsumenten.[6] Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset.[7] Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt av någon annan. Om ett sådant prisavdrag blir oskäligt stort i förhållande till den betydelse felet har för konsumenten ska prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten.[8]

Om det inte föreligger ett fel har konsumenten inte rätt att kräva att du slipar om hela golvet eller ett stort prisavdrag. Av omständigheterna att döma är ni inte överens och du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in skulden. Om kunden bestrider detta kan tvisten komma att avgöras i domstol. Sammanfattningsvis får konsumenten kräva avhjälpande eller prisavdrag om det föreligger ett fel i tjänsten. Det är konsumenten som ska bevisa att det föreligger ett fel och kan . Hur stort prisavdrag som är rimligt beror på vad slipningen kostade och vad det kostar att göra om.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen (KtjL)

[2] 9 § KtjL

[3] 12 § KtjL

[4] 17-18 §§ KtjL

[5] 16 § KtjL

[6] 20 § KtjL

[7] 21 § KtjL

[8] 22 § KtjL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.