Mamman beskyller mig för slå barnen. Vad ska jag göra?

Hej,

Jag befinner mig i en väldigt jobbig vårdnadstvist där mamman till barnen beskyller mig för att ha slagit våra gemensamma barn och hindrar henne från att träffa barnen. Allt detta står nu i utredningen och hon menar på att barnen har sagt till henne att jag slår dem. Detta är inte sant och jag tycker det är fruktansvärt att bli oskyldigt anklagad och stå med i en sådan utredning. Vad kan jag göra? Förutom relationen till mina barn är jag också orolig över hur det påverkar mig yrkesmässigt då jag jobbar inom skola och barnomsorg.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om Socialtjänsten har påbörjat en utredning med anledning av misstankar om att barnen far illa, så är det viktigt att notera att de har en skyldighet att påbörja en utredning när en orosanmälan kommer in.[1] Socialtjänsten har en skyldighet att alltid se till barnets bästa.[2] Socialtjänsten kommer att avsluta denna utredning när det inte längre finns anledning till oro. Man kan alltså inte avsluta ärendet enbart på grund av att du menar att du blivit falskt anklagad.

Om mamman har lämnat in felaktiga uppgifter så kan detta agerande aktualisera brottet falsk beskyllning. Falsk beskyllning innebär att det inte är tillåtet att hos åklagare, polis eller annan myndighet att ljuga om att någon har utfört en brottslig gärning, påstå besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter.[3] I lagkommentaren för lagregeln framgår att lämnande av uppgifter som är till syfte att vara besvärande för den utpekade är ett brottsligt agerande. Brottet falsk tillvitelse är fullbordat även på den grund att man snackar skit om annan inför åklagare, polis eller annan myndighet. Att falskt anklaga någon för brott kan även uppfylla rekvisiten för förolämpning eller förtal. Förtal innebär att någon sprider uppgifter om annan som är avsett att skada personens anseende eller till syfte att utsätta personen för andras missaktning.[4] Förolämpning innebär att något uttrycks direkt till offret till syfte att kränka dennes självkänsla eller värdighet.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

[2] 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

[3] 15 kap. 7 § brottsbalken (1962:700).

[4] 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).

[5] 5 kap. 3 § brottsbalken (1962:700).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.