Måste jag betala för mitt ex resa till umgänget?

Hej,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om våra barn. Jag är boendeförälder och pappan ska träffa barnen varannan helg. Mitt ex har nu slutat träffa barnen då han säger att resorna kostar för mycket och att jag ska vara med och betala dem. Stämmer det? Det är pappan som valt att flytta långt bort från barnen utan anledning, och vid det tillfället hade han varken jobb eller bostad där heller.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.[1] Umgänget är främst till för barnet och barnets bästa ska alltid vara avgörande vid beslut om vårdnad, boende och umgänge.[2] Föräldrarna till barnet har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är boendeförälder så långt som möjligt tillgodoses. Om barnet endast bor med en förälder kan boendeföräldern vara skyldig att ta del av de resekostnader som krävs för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern ska främjas.[3] Det primära betalningsansvaret ligger dock på umgängesföräldern. Resekostnaderna ska fördelas mellan föräldrarna efter vad som är skäligt med hänsyn till deras ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det föreligger ingen skyldighet för en förälder att bidra till resekostnaderna om denne helt saknar förmåga att bidra.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 a § FB
[3] 6 kap. 15 b § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.