Måste jag betala underhållsbidrag retroaktivt?

Hej,

Jag träffade en tjej och några år därefter fick hon en son. Jag tror att jag är barnets pappa, men faderskapet fastställdes aldrig. Vi har aldrig varit gifta men vi var förlovade och sambor. Senare flyttade hon utomlands. Nu har hon kommit tillbaka och vill att jag ska betala underhåll för barnet retroaktivt. Kan detta vara rätt? Hon har tidigare begärt att Försäkringskassan ska betala underhållet men fått avslag. Nu begär hon också prövning av faderskapet. Måste jag delta?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om du inte är fastställd förälder är du inte heller underhållsskyldig gentemot barnet. Om du däremot är barnets pappa föreligger underhållsskyldighet. Är en kvinna gift med en man vid barnets födelse så föreligger en presumtion för att mannen är barnets far och denne blir automatiskt förälder till barnet.[1] I övriga fall behöver mannen fastställas som förälder genom bekräftelse eller dom.[2] Om du misstänker att du är barnets pappa bör du medverka till utredningen då ett barn har rätt att veta vem som är dennes förälder.

Båda föräldrarna har underhållsskyldighet gentemot barnet. [3] En förälder som inte bor varaktigt med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.[4] Det är alltså först om det fastställs att du är barnets far som du är skyldig att betala underhållsbidrag. Om underhållsskyldighet föreligger får talan om underhållsbidrag inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes.[5] Man kan alltså bli underhållsskyldig retroaktivt, men inte för en längre tid än tre år.

Vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 1 kap. 1 § Föräldrabalken

[2] 1 kap. 3 § Föräldrabalken

[3] 7 kap. 1 § Föräldrabalken

[4] 7 kap. 2 § Föräldrabalken

[5] 7 kap. 8 § Föräldrabalken

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.