Måste jag förse anställda med datorer och telefoner?

Hej,

Jag driver ett litet företag med bara fyra anställda. Nu har de sagt att de vill ha jobbdatorer och mobiler för att slippa använda sina egna. Måste jag verkligen köpa både dator och mobil åt mina anställda?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Den enda utrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla är personlig skyddsutrustning.[1] Vad gäller frågor om tillhandahållande av arbetsredskap så som datorer och mobiler är detta något som ibland framgår av kollektivavtalet. Det finns emellertid ingen lag som förpliktigar en arbetsgivare att tillhandahålla sådan arbetsutrustning som inte är skyddsutrustning. Utgångspunkten är alltid att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Du måste således inte köpa datorer och mobiler åt dina anställda, såvida det inte framgår av något avtal.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.