Personalen var narkotikapåverkade- måste vi sluta servera alkohol?

Hej,

Det har visat sig att två av bolagets anställda, entrévärden och en bartender, har varit påverkade av narkotika under arbetstid. Vi har tjugo anställda och jag håller ofta samtal i grupp för att motverka just detta. Riskerar deras användande att påverka vårt serveringstillstånd?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Du som tillståndshavare är skyldig att tillse att ordning och reda finns på serveringsstället. Med andra ord är du skyldig att se till att de anställda är nyktra på jobbet. Om en anställd är påverkad anses den anställde inte kunna genomföra korrekta bedömningar. Det är också du som tillståndshavare som är skyldig att ingripa mot brottslig verksamhet som uppmärksammas på arbetsplatsen.[1]

I Sverige är det brottsligt att bruka narkotika.[2] Eftersom din personal har arbetat narkotikapåverkad riskerar du att få serveringstillståndet återkallat. Vid överträdelser av bestämmelserna i alkohollagen kan kommunen meddela innehavaren av serveringstillstånd om en formlös varning, en erinran, eller vid upprepande överträdelser skicka en varning.[3] En erinran eller en varning ska vara ett förstahandsalternativ.[4] Kommunen har möjlighet att återkalla ett serveringstillstånd om en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd eller det har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället utan att tillståndshavaren har ingripit.[5]

Hur kommunen kommer att bedöma detta fall är svårt att säg på förhand, men som tillståndshavare bör du se till att du ingripit och vidtagit åtgärder för att liknande händelser inte ska upprepas för att kunna bemöta kommunens eventuella åtgärder. På så sätt kan du bemöta eventuella åtgärder från kommunen och visa att verksamheten uppfyller kraven på serveringstillstånd.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 3 kap. 5 § alkohollagen,

3 kap. 8 § alkohollagen och 8 kap. 20 § alkohollagen

[2] Narkotikastrafflag (1968:64, NL)

[3] 9 kap. 17 § alkohollagen

[4] Prop. 2009/10:125, s. 116-117

[5] 9 kap. 18 § alkohollagen

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.