Kan jag kräva tillbaka katten mamma sålde?

Hej,

Jag har en katt som jag haft i många år och som är den enda nära familjemedlemmen jag har. När jag för någon månad sedan blev inlagd på sjukhus ställde min pappa och styvmamma upp på att ta hand om honom tills jag kunde komma hem igen. När jag väl blev utskriven och skulle åka och hämta katten så visar det sig att min styvmamma sålt honom på Blocket. Hon vägrade först berätta till vem, men jag lyckades till slut få fram ett namn och adress. Jag har varit i kontakt med köparen men hon vägrar ge tillbaka min katt. Hur ser mina chanser ut att få tillbaka honom om jag anlitar advokat?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det kan konstateras att du har två möjligheter till att få tillbaka din katt. Du kan antingen hävda att köpet skett felaktigt och försöka visa på att köparen borde ha insett att din styvmamma saknade rätt att förfoga över katten. Man kan då föra en talan i domstol om att egendomen ska återgå. Lyckas du inte visa på att köparen haft insikt i situationen kan du istället begära att få tillbaka katten mot lösen.

Den nya ägarens rätt till din katt beror på huruvida denna köpt katten i god tro eller inte. Om så är fallet saknar det relevans att din styvmamma sålt katten utan din tillåtelse, eftersom det då blir ett så kallat godtrosförvärv och köparen får rätt till katten. Köparen av katten anses då vara den rätta ägaren om kriterierna för ett godtrosförvärv anses föreligga. Djur är i lagens mening att se som saker och omfattas av regleringen om godtrosförvärv.[1] Ett godtrosförvärv medför att den som köpt egendom av en person som inte var ägare till eller var behörig att råda över köpeobjektet, får rätt till egendomen om köpet har skett i god tro. God tro i sin tur innebär att köparen inte misstänkt eller borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

För att avgöra huruvida köparen kan ansetts ha varit i god tro ser man till omständigheterna vid köpet.[2] I ditt fall kan det vara aktuellt att se över om det vid köpet framgått att din styvmamma inte är den egentliga ägaren, antingen i annonsen eller i samband med att köparen skulle hämta katten. Enligt förarbeten ska man som köpare vara särskilt försiktig vid köp där någon uppger sig sälja egendom för någon annans räkning.[3] Finns det något ägarbevis eller försäkringspapper som köparen fått kan även detta tala för att hon hade anledning att anta att katten tillhörde någon annan.

Om rätten kommer fram till att ett godtrosförvärv skett finns ändå en möjlighet att mot lösen återfå katten som har förlorats genom godtrosförvärv. Lösenbeloppet ska motsvara köpeskillingen samt eventuella förbättringskostnader. Detta ska ske inom 6 månader från det att den ursprungliga ägaren fick reda på eller kan antas ha fått reda på att köpet gjorts.[5] Du kan även rikta rättsliga anspråk mot styvmamman som sålt din katt utan tillåtelse.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL)

[2] 2 § GFL

[3] Prop. 1985/86:123 s. 21

[4] 3 § GFL

[5] 5 § GFL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.