Blir vi nekade trafikskadeersättning för att min man druckit?

Hej,

Min man hade varit ute på en pub och var på väg till busshållplatsen. Han hade druckit rätt mycket och var därför lite vinglig. Han trampade snett och ramlade ut på gatan från trottoaren. Där kom det en bil, och min man blev påkörd. Han klarade sig relativt bra men är fortfarande i rehab. Nu är jag orolig att försäkringsbolaget kommer anse att han bidragit till skadan själv, eftersom han gick alkoholpåverkad nära trafik. Har de rätt att neka oss trafikskadeersättning?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel ska personskada som uppkommer till följd av trafik ersättas från fordonets trafikförsäkring.[1] Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan dock jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan.[2] Av omständigheterna i frågan framgår det inte att din man skulle haft uppsåt, det vill säga haft för avsikt, att medverka till skadan. I stället får en bedömning göras om din man genom grov vårdslöshet bidragit till trafikskadan.Vid bedömningen av grov vårdslöshet ska det i var särskild situation prövas hur skäligt det är att en jämkning sker, och det är bara vid mycket allvarlig vårdslöshet som den ska räknas som grov.[3]Utifrån omständigheterna i frågan, att din man promenerat berusad, verkar han inte ha medverkat till skadan genom sådan grov vårdslöshet. Därmed kommer din man troligtvis kunna få full ersättning för sina skador från fordonets trafikförsäkring.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 11 § TsL

[2] 12 § TsL

[3] Prop. 1975/76:15 s. 69

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.