När får jag säga upp min personal?

Hej,  

Jag äger ett familjeföretag i restaurangbranschen och driver två krogar med ett trettiotal medarbetare, men har nu hamnat i en jättejobbig situation. Under de senaste månaderna har vi haft svårt att fylla upp arbetspass åt alla våra anställda. De är helt enkelt för många personer på den mängd jobb som finns att göra, det slutar ofta med att några får gå hem tidigare. Jag märker att ekonomin går sämre och jag har nu svårt att betala ut löner. Får jag säga upp några av de anställda? Ser inte hur företaget ska kunna gå runt annars.  

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

Utifrån det du beskriver låter det som att det råder arbetsbrist på företaget, vilket inte alls är ovanligt i svåra tider med lågkonjunktur. Lagen kräver att en arbetsgivare måste ha sakliga skäl för att få säga upp sin personal.[1] Sakliga skäl utgörs av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist omfattar alla situationer där en uppsägning inte beror på arbetstagarens personliga förhållanden. Det kan vara att det saknas arbetsuppgifter till de anställda eller att företaget inte har ekonomiska förutsättningar att behålla personalen. Det kan också vara att arbetsgivaren vill omorganisera sin verksamhet och att tjänster därmed försvinner. Det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist.[2]

Däremot föreligger det inte sakliga skäl för uppsägning om det går att omplacera den anställde till en annan tjänst. Du behöver alltså utreda om ni kan hitta annat lämpligt arbete på arbetsplatsen som den anställda kan ägna sig åt istället, till exempel på någon av era andra krogar eller med annan sysselsättningsgrad. Omplaceringar är möjliga när det finns lediga tjänster på företaget och om arbetstagaren är kvalificerad för arbetet. Om det inte finns omplaceringsmöjligheter så kan du säga upp din personal på grund av arbetsbrist.   

Arbetsgivaren har även en lagstadgad skyldighet att förhandla med kollektivavtalsanslutna fackförbund innan ni fattar beslut om omplaceringar eller uppsägningar.[3] Om ni inte har ett kollektivavtal är ni istället skyldiga att förhandla med alla de fackförbund som arbetstagarna är medlemmar i.[4] Först när ni har förhandlat frågan kan ni fatta beslut om uppsägningarna. Tänk på att uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och överlämnas personligen. I uppsägningsbeskedet behöver ni ange hur arbetstagaren ska gå tillväga om hen vill ogiltigförklara uppsägningen, om den har företrädesrätt till återanställning och om den i sådant fall måste anmäla anspråk på företrädesrätten.  

Det finns således många regler som en arbetsgivare behöver känna till i samband med en uppsägning.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS)

[2] AD 2012 nr 76

[3] 11 § Medbestämmandelagen (MBL)

[4] 13 § MBL

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.