fbpx

Påverkar otrohet rätten till vårdnad?

Hej. Jag och min fru har varit gifta sedan ett par år tillbaka. Vi har två gemensamma barn men har nu hamnat i en vårdnadstvist. För några månader sedan kom min fru på mig med att vara otrogen med en annan kvinna. Hon har nu väckt talan om äktenskapsskillnad och säger att hon kommer begära ensam vårdnad då hon inte vill ha något med mig att göra. Jag undrar om min otrohet kan komma att påverka min rätt till vårdnaden om barnen?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten i vårdnadsmål är att gemensam vårdnad anses utgöra barnets bästa. Detta följer av att det är principen om barnets bästa som ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.[1] Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[2] Det innebär att rätten kan besluta om gemensam vårdnad även om din fru motsätter sig detta på grund av att hon inte vill ha någon kontakt med dig, om rätten gör bedömningen att det gemensam vårdnad är det bästa för era barn.[3] I enlighet med tidigare praxis har en hög grad av samarbetssvårigheter behövt föreligga mellan vårdnadshavarna för att gemensam vårdnad inte ska anses vara lämpligt.[4] Frågan blir därför om otroheten har skapat sådana långvariga och djupgående samarbetssvårigheter mellan er att ni inte kommer kunna sätta era barns behov först. Den informationen du ger i frågan tyder det inte på att konflikten mellan er är av sådan karaktär att samarbetssvårigheter på ensam grund kan ge din fru rätt till ensam vårdnad. Att det föreligger tillitsproblematik och att hon inte vill träffa dig förhindrar inte nödvändigtvis att ni kan föra den dialog som är nödvändig för att tillgodose barnens behov.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap 2a § 1 st. Föräldrabalken (FB)

[2] 6 kap 2a § 2 st. FB

[3] 6 kap 5 § 1 st . FB samt prop. 2020/21:150)

[4] NJA 2007 s. 382

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.