Räknas vindkraftverk som ett dolt fel?

Hej,

För ett tag sedan byggdes ett vindkraftverk bara några hundra meter från vår tomt. Vindkraftverket väsnas och mullrar hela tiden. Trots att vi installerat ljudrutor hör vi hela tiden vindkraftverket. Att sova med öppna fönster är helt uteslutet. Det har nu gått så långt att vi funderar på att sälja huset. Vi undrar om oväsendet kan var ett dolt fel och om vi i så fall måste upplysa en köpare om varför vi säljer. Troligen är det även så att värdet på huset gått ner. Måste vi finna oss i den ekonomiska förlusten eller har vi rätt till någon form av kompensation?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

En säljare ansvarar i tio år för så kallade dolda fel som upptäcks efter försäljningen. Ett dolt fel är ett fel som inte framkom eller borde ha framkommit vid en grundlig undersökning, typiskt sett ett konstruktionsfel.[1] Dessutom ska köparen inte ha kunnat förvänta sig den här typen av fel med tanke på fastighetens skick i sin helhet och dess ålder. På gamla hus kan det därför ofta vara svårt att hävda dolda fel. Som köpare har man en omfattande undersökningsplikt, men som säljare har ni också en upplysningsplikt som förskriver att ni ska upplysa köparen om omständigheter ni känner till.

Frågan om buller kan utgöra fel har prövats i Högsta domstolen, i det fallet rörde det sig om en motocrossbana. HD förklarade i det rättsfallet att fel föreligger om det finns buller i närheten.[2] Ni kan kontakta miljökontoret i kommunen, vilka kan begära att en bullerutredning genomförs. Är det så att bullret överskrider tillåtna riktvärden kan miljökontoret begära att ägaren av vindkraftverket vidtar åtgärder för att få ner bullervolymen. De kan även besluta om vitesföreläggande. Om den som driver vindkraftverket har tillstånd att driva vindkraftverket och inte bryter mot föreskrifter m.m. kan det blir svårt för er att på rättslig väg få ekonomisk kompensation.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] jordabalken (1970:994).

[2] NJA 2007 s. 86.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.