När är man juridiskt bunden till ett avtal?

Hej

Vi är fyra delägare till en lantbruksfastighet. En av delägarna har som önskemål att få köpa vissa ekonomibyggnader på gården och inreda bostad i en av dem. (Självklart först utverka bygglov, avstyckning o.s.v.) Hon vill inte ha kontakt med oss andra via telefon, utan allt ska ske via mail. Hon vill nu veta övrigas inställning till hennes önskemål. Vi andra är positivt inställda, men en oss vill inte att detta ska finnas skriftligt. Hon tror att vi då juridiskt är bundna vid detta, alltså att det är jämställt med ett löfte. Kan det verkligen vara så?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Frågan gäller om till vilken utsträckning man är bunden av en viljeförklaring. Vissa avtal är underkastade särskilda formkrav, som köp av del av fastighet.[1] Ett köp av en del av en fastighet är därför inte giltigt om det inte sker skriftligt genom en köpehandling. Däremot kan det vålla andra problem om man agerar vårdslöst i en avtalsrelation. Det kan därför vara angeläget att om man skriver i mejl att tydligt framhålla att man inte vill förbinda sig till något man inte vill. Om ni fortfarande vill ha en fortsatt förhandling gällande ekonomibyggnaderna kan man säga att man godkänner villkoren utan förbindelse för att markera att det inte är ett bindande anbud.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 4 kap. 1, 7 – 9 §§ Jordabalken (JB).

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.