Säljaren av motorcykeln höll tillbaka information om fordonet, kan jag häva köpet?

Hej,

Jag köpte en motorcykel på Blocket av en privatperson förra helgen. I annonsen, under bilden på motorcykeln, kunde man läsa att modellåret var 2001. Jag åkte och provkörde motorcykeln. Jag gasade upp till 90 km/h och testade både att bromsa och att svänga kraftigt. Jag hade frågat om det fanns något glapp, skrammel eller andra konstigheter som jag borde känna till, vilket han svarade nej på. Testkörningen gick bra, vi kom fram till ett pris och skakade hand. I min värld förseglade det affären och jag kände att det då inte fanns någon återvändo.

Jag hade köpte motorcykeln i tron om att den var svensk modell och årsmodell -01. Jag åkte för att hämta motorcykeln dagen efter och såg på registreringsbeviset att det stod årsmodell 2000. Jag konfronterade säljaren om detta och han sa då att årsmodellen är 2000 men att modellåret var 2001. I och med att vi redan hade skakat hand dagen innan kände jag att det fick passera, men det kändes surt att bli lurad på ett år.

När jag sedan körde hem visade det sig att motorcykeln vibrerar kraftigt vid hastigheter över 90 km/h. Jag påpekade felet i efterhand, men säljaren sa då att han bara hade kört motorcykeln tre gånger på 70-väg och kände därför inte till problemet. När jag senare samma kväll tittade igenom registreringsbeviset mer noggrant såg jag att motorcykeln är importerad. Tyvärr frågade jag inte om detta innan jag köpte den. Jag vet att bilar ibland kan vara importerade, men jag trodde inte att en 16 år gammal motorcykel skulle vara det. Importfordon är svårsålda och folk är ofta skeptiskt inställda till att köpa dem, vilket innebär att priserna faller kraftigt. Jag upplyste honom om att den var importerad men det hade han förstås ingen aning om. Att motorcykeln är importerad tycker jag är oerhört väsentlig information, det stod i registreringsbeviset och är något som han borde känt till.

Jag har bett om att få häva köpet men det vill han inte. Jag tycker inte att säljaren har varit hederlig. Finns det någon möjlighet att få köpet hävt eller är det bara att försöka acceptera läget?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Om en vara inte stämmer överens med vad säljaren och köparen avtalat eller om uppgifter som säljaren lämnat inte är korrekta, kan det anses föreligga fel i varan och det finns då möjlighet att bland annat häva köpet. När privatpersoner handlar egendom av varandra, likt situationen i fråga, är köplagen tillämplig.[1] Enligt lagen kan en vara anses felaktig om vissa förutsättningar är uppfyllda. En vara ska stämma överens med avtalet gällande till exempel art, kvalitet samt andra egenskaper.[2] Fel i vara kan även föreligga när uppgifter om egenskaper och användning som säljaren lämnat innan försäljningen, som kan antagits haft inverkan på köpet, inte är korrekta.[3].Är varan felaktig så finns möjlighet att kräva påföljder som till exempel prisavdrag, avhjälpande eller hävning av köpet.[5]

I ert fall verkar det som att det föreligger flera omständigheter som talar för att det skulle föreligga fel i motorcykeln du köpt. Värt att nämna är att du som köpare inte kan åberopa fel som du får antas ha känt till vid köpet. Om du har undersökt varan före köpet, eller utan godtagbar anledning har låtit bli att undersöka varan, får du inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen.[4]  Om du vill åberopa fel i vara samt en påföljd mot säljaren är det ofta till stor fördel att biträdas av en jurist. Vid många mål i tingsrätten täcks dina biträdeskostnader av rättskyddet i hemförsäkringen.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 1 § och 4 § köplagen (KöpL)

[2] 17 § KöpL

[3] 18 § 1 st. KöpL

[4] 20 § KöpL

[5] 30 § KöpL

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.