fbpx

Stoppad att driva skönhetssalong

Hej! Min sambo och jag har köpt ett bostadsrättsradhus med bland annat ett stort förråd. Jag hade hoppats kunna använda utrymmet delvis till min verksamhet. Det är nämligen så att jag bedriver en skönhetssalong med nagelvård, behandlingar och massage. Styrelsen har sagt nej. De hävdar likabehandling och tillåter ingen form av näringsverksamhet. Jag förstår resonemanget… men samtidigt inte! Min verksamhet kommer inte störa varken grannar eller förening på ett negativt sätt.

Förrådet är dessutom inte en renodlad boendedel. Huvudsyftet med själva huset kommer fortfarande vara att bo och förrådet kommer fungera som både förråd och behandlingsrum. På vilka rättmätiga grunder kan styrelsen neka min önskan? Vad är det värsta som kan hända om jag ändå startar min verksamhet?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

När du köper en bostadsrätt förvärvar du inte själva lägenheten, utan nyttjanderätten till lägenheten. En bostadsrättshavare inte får använda bostadsrätten för något annat ändamål än det avsedda. Ett förråd är vanligtvis avsett för förvaring och inte för vistelse eller för att utföra verksamhet. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.[1] Om det felaktiga användandet är av avsevärd betydelse kan bostadsrättsföreningen meddela nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad. Föreningen har i ett sådant fall rätt att kräva att ni flyttar från bostadsrätten om ni inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål.[2] Ett exempel på ett sådant fall var då en bostadsrätt köpts för att användas som butik. Innehavaren ändrade efter tillsägelse verksamheten till att istället vara en pizzeria och bostadsrättsföreningen ansågs då ha rätt att kräva avflyttning.[3]

Att bostadsrättsföreningen hänvisar till likhetsprincipen är i ett sådant här fall inte särskilt ovanligt. Principen kommer ursprungligen från bolagsrätten och innebär att samtliga ägare i en ekonomisk förening ska behandlas lika så länge olikbehandling inte är sakligt motiverat.[4] I det här fallet skulle det kunna anses att du får en otillbörlig fördel till nackdel för föreningen eller någon annan medlem, om du får tillåtelse att använda förrådet till verksamhet.

Sammanfattningsvis ska du som utgångspunkt alltså inte använda din bostadsrätt för något annat ändamål än det avsedda. Önskar du ändå bedriva verksamhet skulle enligt lag en mindre verksamhet, som inte stör eller påverkar de övriga boende, kunna vara möjlig. Vad som dock också är av betydelse är vad som framgår av bostadsrättsföreningens stadgar. Om dessa uttryckligen anger att verksamhet är förbjudet eller att förråden endast är till för förvaring är du som medlem i bostadsrättsföreningen skyldig att följa dem. Om en medlem inte följer stadgarna kan det vara en grund för uteslutning och du kan tvingas flytta.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 7 kap. 6 § Bostadsrättslagen (BRL)

[2] 7 kap. 18 och 20 § § BRL

[3] NJA 1991 s. 343

[4] 7 kap. 42 § och 6 kap. 38 § Lagen om ekonomiska föreningar

[5] 2 kap. 11 § BRL

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.