fbpx

Tvingas jag sälja mina aktier?

Hej! Jag är delägare i ett företag där den största aktieägaren äger 54% av bolaget. Nu har hon har valt att sälja alla sina aktier till en köpare i Stockholm. Alla aktieägare i företaget har ett aktieägaravtal med en så kallad tag along-klausul. Jag tror också att vi har en drag along-klausul. Innebär dessa klausuler att jag också måste sälja mina aktier? Det kanske också är bäst om jag gör det, eftersom den nya ägaren får så mycket inflytande. Den nya aktieägaren vill ta företaget i en annan riktning än den jag tycker vore bäst för bolaget.

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga, 

En tag along-klausul är en klausul om medförsäljningsrätt för minoritetsaktieägarna. Det innebär att minoritetsaktieägarna har en exitmöjlighet genom att de har rätt att sälja sina aktier på samma villkor och pris till den aktuella köparen. I det här sammanhanget avses med majoritet och minoritet den eller de som har över respektive under 50% av rösterna. Tag along-klausulen är inget försäljningstvång utan finns som en möjlighet för att förhindra att minoritetsaktieägarna blir kvar i bolaget vid en ägarförändring. Eftersom beslut enligt Aktiebolagslagen [1] ska baseras på majoritetsprincipen får minoritetsägarnas vilja ge vika för majoritetsägarnas.[2] Det ses därför som en fördel för minoritetsägarna att kunna sälja sina aktier med samma villkor, eftersom försäljningen kan ha stora konsekvenser för dem.

En drag along-klausul är istället ett exittvång. Klausulen innebär att en eller flera ägare som tillsammans innehar mer än 50 % av rösterna och vill avyttra sina aktier har rätt att begära att även övriga aktieägare ska sälja samtliga av sina aktier på samma villkor till köparen. På så sätt övergår alla aktier samtidigt vid en försäljning så att inga aktieägare blir kvar i bolaget. Exittvånget innebär således att mindre aktieägare inte kan blocka försäljningen genom att vägra sälja sina aktier, eftersom det oftast är mindre attraktivt för en eventuell köpare.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. 

Med vänlig hälsning, EZlegal 

[1] Aktiebolagslag (2005:551)

[2] 7 kap. 40 § Aktiebolagslag (2005:551)

 

 

Allmän
Konsultation
  • 20 minuters juridisk rådgivning
  • Vägledning inom aktuellt område
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg
395
SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.