Vad gäller när mitt barn inte vill träffa sin pappa?

Hej,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår 10-åriga dotter. Pappan och dottern hamnar ofta i dispyt med varandra och dottern känner sig övervakad när hon är hos pappan. Hon har ofta ont i magen av oro under dagarna innan umgänget. Jag undrar vilka regler som gäller när ett barn inte vill träffa sin pappa?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det är er dotter som har rätt till umgänge med sin pappa, inte pappan som har rätt till umgänge med dottern. Antingen kan ni föräldrar komma överens om hur mycket umgänge som dottern ska ha med pappan eller så kan rätten besluta i frågan.[1]  När domstolen fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. Barnets bästa innebär dels att barnet inte får riskera att fara illa, dels att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. När man avgör vad som är bäst för barnet ska man dock också beakta vad barnet själv vill. Ju äldre barnet är, desto större betydelse har barnets egna vilja.[2]

Om ett barn inte vill träffa den förälder som barnet inte bor kan det tala för att umgänge inte är bäst för barnet. Det beror dock på hur gammalt barnet är och hur moget barnet är. Det beror även på varför barnet inte vill träffa föräldern. En individuell bedömning måste därför göras i varje fall. Oavsett om det finns ett tidigare beslut från domstolen om umgänge eller inte, har båda föräldrarna ansvar för att barnet fått sitt behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med tillgodosett långt som möjligt.[3]

Som förälder har man även ett ansvar att skydda sitt barn, vilket kan vara att inte släppa iväg sitt barn till någon där barnet riskerar att fara illa. Som boendeförälder är det dock viktigt att veta att det kan vara till ens nackdel i en domstolsprocess om man inte gör vad man kan för att barnet ska träffa den andra föräldern. Det kan nämligen uppfattas som umgängessabotage, dvs. att boendeföräldern inte kan eller vill tillgodose barnets behov av kontakt med den andra föräldern. Som förälder måste man därför göra en avvägning mellan barnets behov av umgänge med föräldern och risken för att barnet far illa.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap 5, 14 och 15 a §§ Föräldrabalken (FB).
[2] 6 kap. 2 a § FB.
[3] 6 kap. 15 § FB.

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.