Vad händer med hyresgästen om fastigheten köps upp?

Hej,

Om det finns två hyreslägenheter i en fastighet och en av dessa hyresgäster köper hela fastigheten av tidigare ägaren för att omvandla den till privat boende för bara sig själv, hur fungerar det då med grannen? Fastigheten upphör ju att vara hyresfastighet och blir vanlig villa. Hur blir man av med grannen som bott där länge?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det kan vara så att grannen får bo kvar i sin lägenhet. Säljaren av en fastighet som besväras av en nyttjanderätt är skyldig att meddela köparen om nyttjanderätten, om ingen inskrivning av rättigheten har skett. Ett sådant förbehåll medför att hyresgästen får bo kvar, det vill säga nyttjanderätten gäller alltså mot den nya ägaren.[1] Hyresgästen kan få bo kvar även om inget förbehåll har skett, under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal och att hyresgästens tillträdesdag var innan överlåtelsen av fastigheten eller om den nya ägaren visste om upplåtelsen.[2] Annars kan det vara så att hyresgästen inte längre har rätt att hyra, men hon eller han kan då ha rätt till ersättning av säljaren.[3]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Vänliga hälsningar, EZlegal

[1] 7 kap. 11 § Jordabalken (JB)
[2] 7 kap. 13 och 14 §§ JB
[3] 7 kap. 18 § JB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.
Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.