Vad händer om en förälder inte vill ta hand om sitt barn?

Hej,

Jag är en ensamstående mamma med två pojkar. Pappan bor sedan några år tillbaka i en annan stad och han visar inget intresse för sina barn. Han varken ringer eller träffar dem. Den enda gången vi hör av honom är vid jul då han skickar ett par julklappar till pojkarna. Min fråga är om man verkligen får flytta så långt ifrån sina barn och undvika allt ansvar? Då han inte visar något intresse för barnen överväger jag att begära ensam vårdnad. Kan jag det?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt för en förälder att flytta ifrån sina barn och det finns ingen möjlighet att på juridisk väg få en förälder att träffa sina barn emot dennes vilja. I princip kan en förälder därför undkomma stor del av ansvaret för sina barn. Det skulle däremot kunna vara möjligt för dig att få ensam vårdnad. Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för deras personliga förhållanden och ska se till att barnets behov gällande omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.[1] Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni båda ansvara för detta. För att få till en ändring i vårdnaden kan du och barnens pappa avtala om att vårdnaden ska tillfalla dig ensamt. Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.[2]

För det fall barnens pappa inte vill avtala om förändring i vårdnaden kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Rätten kan då besluta att ni fortsatt ska ha gemensam vårdnad, eller att vårdnaden ska tillfalla en av er ensamt. Vid bedömningen fäster rätten avseende särskilt vid er förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen.[3] För det fall pappan undandrar sig ansvar i frågor gällande barnen är det således en omständighet som talar för att vårdnaden ska tillfalla dig ensamt.

Även barnens rätt till umgänge med sin pappa kan prövas i domstol. Barnen kan dock inte ges rätt till umgänge med en förälder som motsätter sig detta, då det riskerar att komma i konflikt med barnets bästa.[4] Av frågan framgår att de inte bor hos sin pappa. Han kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om han fortsatt är vårdnadshavare eller om vårdnaden tillfaller dig ensamt.[5]

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka in en 20 minuters konsultation med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 6 kap. 2 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 6 § FB
[3] 6 kap. 5 § FB
[4] Svea hovrätts dom den 22 mars 2001 i mål nr T 4337-00
[5] 7 kap. 1 och 2 § § FB

Peter Zeijersborger

Jag är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

245SEK

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.