Vad händer om jag inte registrerar min katt?

Hej,

Jag har en innekatt som är född 2009. Hon är inte chipmärkt eller registrerad hos Jordbruksverket. Eftersom hon bara är inomhus finns det ingen risk för att hon springer bort och därför tycker jag det är onödigt att ta henne till veterinären för att få en ID-märkning. Med tanke på hennes ålder vill jag inte låta henne sövasjag är rädd att det skulle göra mer skada än nytta att registrera henne. Vad händer om jag inte registrerar henne till Jordbruksverket?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga,

Sedan den 1 januari 2023 är det olagligt att äga en katt som inte är märkt och registrerad. Den som har en katt har således en skyldighet att låta märka sin katt så att den kan identifieras. Märkningen ska vara bestående.[1] Som ägare av en katt ska du vidare registrera ditt ägarskap i ett register över kattägare.[2] Det finns undantag från skyldigheten att märka och registrera sin katt om den är född före den 1 januari 2008. Lagen syftar till att det ska bli lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare och det kan därför vara bra att göra ändå. En bestående märkning kan ske med mikrochips eller tatuering.[3]

I lagen om tillsyn över hundar och katter stadgas att Länsstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna om märkning och registrering av en katt ska följas.[4] Ett föreläggande kan förenas med vite. Länsstyrelsen är alltså den tillsynsmyndighet och ansvarar för att regleringen avseende märkning och registrering efterlevs. Av din fråga framgår att din katt är född år 2009, därmed är du skyldig att registrera henne hos Jordbruksverket.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

[1] 2 § lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

[2] 3 § lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

[3] 3 § förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar och katter.

[4] 9 § lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.