Vad händer om man bygger utan bygglov?

Hej!

Min fråga som handlar konsekvenserna av att någon bygger utan bygglov, efter en händelse som orsakat konflikt i min förening. Vi bor i en bostadsrättsförening som har en stor tomt runt om. Det är sju medlemmar och sju lägenheter. Styrelse består av tre personer (inklusive ordföranden) och jag sitter inte själv med i styrelsen. Ordförandens lägenhet har en utgång på baksidan av huset som vetter mot tomten. Där stod tidigare en trapp, som han nu har rivit och istället byggt ett förråd som han har tillgång till direkt från sin lägenhet. Det blev en helt ny huskropp på ca 2 x 3 m2 = 6 m2. Han har inte sökt bygglov fast det är bygglovspliktigt. Jag kan tillägga att det inte går att få ett sådant bygglov i fastigheten. Vad som händer om man bygger utan bygglov på det här sättet. Har styrelsen eller ordföranden gjort sig skyldig till brott?

EZlegal svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår ifrån att dina uppgifter avseende kravet på bygglov är riktiga. Det låter som att styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna agerat åtminstone olämpligt om de har godkänt att ordföranden fått bygga ett förråd, utan bygglov, i anslutning till sin lägenhet. Ordföranden kan i egenskap av privatperson komma att behöva betala en sanktionsavgift. Om han inte beviljas bygglov i efterhand, måste han dessutom riva förrådet.

Styrelseledamöternas ansvar är beroende av om ni som medlemmar i bostadsrättsföreningen beviljar styrelsen ansvarsfrihet under årsstämman. Om ni inte gör det, finns det en möjlighet för er att kräva skadestånd från styrelseledamöterna. Detta kan ske under förutsättning att ledamöterna har handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet och att de genom sitt handlade kan anses ha skadat föreningen. Skadan kan förorsakas såväl genom att styrelsen aktivt godkänt byggnationen men de kan även i undantagsfall anses ha orsakat skadan genom underlåtenhet att agera. Det är dock viktigt att förstå att det är en hög tröskel när styrelseledamöter av lekmannakaraktär kan drabbas av skadestånd. Detta skulle till exempel kunna ske om styrelsen beslutar om sådan verksamhet som avviker från bostadsrättsföreningens egentliga verksamhet. Ytterligare ett skäl som kan föranleda ansvar är om styrelsen illojalt eller på annat otillbörligt sätt gynnar eller missgynnar föreningsmedlemmar.

Om du önskar mer vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning, EZlegal

Allmän konsultation

20 minuters juridisk rådgivning

395SEK

Peter Zeijersborger

Peter Zeijersborger är grundare av EZlegal och har snart 20 års erfarenhet av att driva processer i och utanför domstol. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga med att vi ser till helheten i ärendet och försöker alltid nå den mest fördelaktiga lösningen för klienten. Om du behöver hjälp med en liknande fråga, finns vi här för dig.

Med EZlegal svarar har du möjlighet att ta del av juridiska frågor och svar. Frågorna är ofta besvarade av juriststudenter som är eller varit en del av EZlegals eller Zeijersborger & Co:s studentnätverk. Vissa juridiska frågor och svar är baserade på frågor vi fått vid konsultationer och som vi tyckt varit viktiga och intressanta för allmänheten. Dessa kan vara omskrivna och besvarade i jagform för en bättre läsupplevelse. 

Frågor är besvarade utifrån vid tidpunkten gällande lag och skall bara anses vara vägledande. EZlegal ansvarar inte för eventuell uppkommen skada beroende på att svaren använts i en situation. 

Är du i behov av specifik juridisk rådgivning råder vi dig att boka en konsultation, vilket du kan göra på vår hemsida eller genom att ringa vår administration på 010-33 33 888.